На головну

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ | Чому цей курс є потрібний? | Як цей курс вписується в навчальну структуру, зв'язок з іншими курсам. | Як ці методи та порядок оцінювання співвідносяться зі змістом курсу і вашою методологією навчання? | Політична соціологія як наука і навчальна дисципліна | Обов'язкова | Суспільство і держава | Влада і панування | Екстраполяція соціальних нерівностей на політичний простір | Еліти і маси у політиці |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Форми прояву і способи вивчення масової політичної свідомості

  1. B. *Препарують окремі порожнини овальної форми
  2. I. Формирование полового самосознания
  3. II. Пухлинні форми
  4. II. Формирование стереотипа полоролевого поведения
  5. III. Формирование психосексуальных ориентаций
  6. III. Формирование ценовой стратегии
  7. IV. Научные картины мира. Этапы развития и формирования научных картин мира. Естественнонаучная картина мира

План

1. Маса як соціальна категорія і суб'єкт політики.

2. Основні риси масової політичної свідомості.

3. ЗМІ і масова політична свідомість: взаємозалежність і взаємозв'язок

4. Соціологічні методи вивчення масової політичної свідомості.

Література

Основна

1. Иванов В., Семигин Г. Политическая социология (Глава шестая: Политическое сознание). - М: Мысль, 2000.- С.103-120.

2. СМИ и массовое политическое сознание: взаимовлияние и взаимозависимость / В кн.: Задорин И., Бурова Ю., Сюткина А. Российское общество: становление демократических ценностей. - М., 1999.

3. Ковалевський В. Формування політичної свідомості в Україні // Зб. наукових праць міжнародної студентської наукової конференції "Історія очима молодих дослідників". Т. 2. - Донецьк, 1999 р. - С. 120-123.

Інтернет: http://kovalevsky.diallink.net/Publ/fpsu.htm

4. Варивода Я. Масова свідомість як об'єкт національної безпеки.

Інтернет: http://www.geocities.com/nspilka/library/warywoda.html

Рекомендована

1. Ударцев С. Анархическое сознание и хаос (о природе одного феномена).

Інтернет: http://www.mi.ru/~aka/ydar.html

2. Salabaj N., Yaremenko A. The Social-Political Attitudes of the Ukraine Population. - Kiev, 1996.

Інтернет: http://www.umich.edu/~iinet/crees/events/fsugrant/nat.html

3. Попович М. Міфологія у суспільній свідомості посткомуністичної України

Інтернет: http://www.geocities.com/nspilka/library/popowicz.html

4. Бандурович О. Суспільні настрої. Майбутнє України в дзеркалі громадської думки. // Україна в 1996 році. - К., 1997.

Додаткова

1. Дилигенский Г. Массовое политическое сознание в условиях современного капитализма // Вопр. философии. 1971. № 9. С. 56-57.

2. Goertzel T. Generational Cycles in Mass Psychology / A paper prepared for the 10th Annual Meeting of the Society for Chaos Theory in Psychology and the Life Sciences, July 2000.

Інтернет: http://www.crab.rutgers.edu/~goertzel/cycles.htm

3. Chilton S. Grounding Political Developement. Chapter 6. Defining Political Culture. - 2002

Інтернет: http://www.d.umn.edu/~schilton/Articles/Articlespw/GPD6.html

4. Definition and Methodology in Political Culture Theory: A Case Study of Sinology / Asian Thought and Society, Vol. XXIV, No. 70, 1999. - Р. 23-41.

5. Petrenko V. Mitina O. The Psyhosemantic Analysis of Political Consciusness. - Vancouver, Canada. - 1996.

Інтернет: http://ispp.org/ISPP/mitina.htmlПолітична культура і соціальні відносини | Групи інтересів, політичні партії та суспільно-політичні рухи