Головна

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ | Чому цей курс є потрібний? | Як цей курс вписується в навчальну структуру, зв'язок з іншими курсам. | Як ці методи та порядок оцінювання співвідносяться зі змістом курсу і вашою методологією навчання? | Політична соціологія як наука і навчальна дисципліна | Обов'язкова | Суспільство і держава | Влада і панування | Форми прояву і способи вивчення масової політичної свідомості | Групи інтересів, політичні партії та суспільно-політичні рухи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Еліти і маси у політиці

План

1. Поняття політичної еліти. Еліта і маса.

2. Еволюція поглядів на еліту. Сучасні елітологічні теорії.

3. Поліархія, плюралізм еліт і демоелітна теорія.

4. Соціальні основи політичного лідерства.

Література

Обов'язкова

1. Гаман-Голутвина О. Политическая элита - определение основных понятий // Полис. - 2000, №3.

Інтернет: http://www.politstudies.ru/fulltext/2000/3/9.htm

2. Куценко О. Общество неравных (Раздел 2. Неравенства в отношении власти: Элиты, политический класс, демо-элитная перспектива). - Харьков, 2000.

Інтернет: http://socnet.narod.ru/library/authors/kuzenko/content.htm

3. Niklasson B. Stability and Change in the Political Elite / Gothenburg University. - 2001

Інтернет: http://www.essex.ac.uk/ecpr/jointsessions/grenoble/papers/ws17/niklasson.pdf

4. Стиль політичного лідерства: фактори формування та складові / Нова політика . - 2001, №5

Інтернет: http://www.np.org.ua/ukr/php_article.php?y=2001&n=05&lang=ukr&fn=art14

5. Тарусина И. Элитисты и плюралисты в современной политической теории / ПОЛИС, 1997, №4.

Інтернет: http://politstudies.ru/fulltext/1997/4/11.htm

Рекомендована

1. Marger M. Elites and Masses: An Introduction to Political Sociology. - Wadsworth Publishing Company: 1986. - 344 p.

2. diZerega G. Elites and Democratic Theory: Insights from the Self-Organizing Model . - 1999.

Інтернет: http://dizerega.com/elites.pdf

3. Відносини центральної та регіональної еліт в Україні / Нова політика . - 2001, №4

Інтернет: http://www.np.org.ua/ukr/php_article.php?y=2001&n=04&lang=ukr&fn=art15

4. The Leadership Equation. - 2001

Інтернет: http://www.skillsforleaders.com/pdfs1/newleaderequation.pdf

5. Caselli F., Morelli M. Bad Politicians / Discussion Paper 134, Minneapolis, Minnesota, 2000

Інтернет: http://minneapolisfed.org/research/dp/dp134.pdf

6. Чемекова С. Політична еліта і демократична процедура / Нова політика . - 2001, №6

Інтернет: http://www.np.org.ua/ukr/php_article.php?y=2001&n=06&lang=ukr&fn=art14

7. Kanchan C. Elite Incorporation in Multi-Ethnic Societies / Harvard University. - 1999

Інтернет: http://www.nd.edu/~kellogg/pdfs/Chandra.pdf

Додаткова

1. Малькова Т., Фролова М. Массы. Элита. Лидер.-М.:МГТУ, 1992.

2. Херманн М. Дж. Стили лидерства во внешней политике.//Полис, 1991, №1.

3. Абашкина Е., Егорова-Гантман Е., Косолапова Ю. и др. Политиками не рождаются: как стать и остаться эффективным политическим лидером. Разделы I-IV.-М., 1993.

4. Волкова И. Политическое лидерство.//Введение в политологию. Вып.II. /Под ред. А. М. Ушакова.-М.: МГТУ, 1993.

5. Ашин Г. Лидерство: социально-политические, психологические аспекты //Политика: проблемы теории и практики. Вып. VII. Ч. II.-М., 1990.

6. Блондель Ж. Политическое лидерство. Путь ко всеобъемлющему анализу. //Политология вчера и сегодня. Вып. IV.-М., 1992.

7. Higley J. The comparative study of political elites: developments since Robert Putnam's 1976 Survey. - 2000.

8. Burns J. Leadership. - Harper & Row, Publishers, 1978.

9. Gardner J. On Leadership. - The Free Press, 1990.

10. Walters D. The Art Of Supportive Leadership. - Crystal Clarity Publishers, 1993.Екстраполяція соціальних нерівностей на політичний простір | Політична культура і соціальні відносини