На головну

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ | Чому цей курс є потрібний? | Як цей курс вписується в навчальну структуру, зв'язок з іншими курсам. | Як ці методи та порядок оцінювання співвідносяться зі змістом курсу і вашою методологією навчання? | Політична соціологія як наука і навчальна дисципліна | Обов'язкова | Суспільство і держава | Політична культура і соціальні відносини | Форми прояву і способи вивчення масової політичної свідомості | Групи інтересів, політичні партії та суспільно-політичні рухи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Екстраполяція соціальних нерівностей на політичний простір

  1. Альтерглобалізм як соціально-політичний феномен сучасного етапу глобального розвитку: поняття, ідеї та цінності
  2. Відділ статистики соціальних послуг
  3. Назвіть склад соціальних видатків бюджету
  4. Система економічних, соціальних та організаційних показників управління персоналом: сутність та зміст

План

1. Соціальна стратифікація і її екстраполяція на політику.

2. Влада як фактор політичної стратифікації. Поняття політичної стратифікації.

3. Типи ієрархізації суб'єктів політичного простору.

4. Інституалізація політичних нерівностей. Корпоративізм, клієнтелізм, популістське лідерство.

5. Етнічна стратифікація і її вияв у політичному просторі.

Література

Обов'язкова

1. Маршал Г. Из Оксфордского словаря социологии: стратификация, социальное неравенство...

Інтернет: http://socnet.narod.ru/library/authors/Ilyin/hrest/Marshall.htm

2. Волович В., Макеєв С. Соціальна стратифікація і політика // Політична думка, №.1, 1993.

3. Лібанова Е. Соціальна стратифікація українського суспільства і передумови становлення середнього класу // Нова політика, №1, 2002.

Інтернет: http://www.np.org.ua/ukr/php_article.php?y=2002&n=01&lang=ukr&fn=art2

4. Кремінь В. Україна: альтернативи поступу (Бюрократичний корпоративізм).

Інтернет: http://members.tripod.com/~v_kremen/books/book1text.htm

5. Афанасьев М. Клиентелизм: историко-социологическии очерк // Полис, №3, 1992.

Інтернет: http://www.politstudies.ru/fulltext/1996/6/8.htm

Рекомендована

1. Ильин В. Государство и социальная стратификация. Сыктывкар: Издательство Сыктывкарского университета, 1996.

Інтернет: http://socnet.narod.ru/library/authors/Ilyin/strata/index.htm

2. Социологические перспективы. Глава 5. Социальные различия и неравенства.

Інтернет: http://sharh.freenet.uz/glava_3/glava_3.htm

3. Куценко О. Общество неравных. - Харьков, 2000.

Інтернет: http://www.socnet.narod.ru/library/authors/kuzenko/content.htm

Ильин В.. Хрестоматия: Теории социального неравенства в западной социологии. SOCNET, 2000.

Інтернет: http://socnet.narod.ru/library/authors/Ilyin/hrest/hrest-content.htm

4. DiMaggio P. Social Stratification, Life-Style, And Social Cognition / печатается по: Social Stratification. Class, Race, and Gender in Sociological Perspective/ edited by David B. Grusky. - Westview Press, 1994

Інтернет: http://www.sociology.kharkov.ua/docs/problems/8.doc

5. Treiman D., Ganzeboom H. The Fourth Generation of Comparative Stratification Research. - New Delhi, 2002.

Інтернет: http://www.sociology.kharkov.ua/docs/problems/12.doc

6. Сикевич З. О соотношении этнического и социального // Журнал социологии и социальной антропологии, 1999 год, том II, выпуск 2.

Інтернет: http://www.soc.pu.ru:8101/publications/jssa/1999/2/6sikev.html

Додаткова

1. Ильин В. Социальное неравенство. М.: Институт социологии РАН, 2000.

Інтернет: http://socnet.narod.ru/library/authors/Ilyin/neravenstvo/content.htm

2. Голенкова З., Витюк В., Гридчин Ю. В., Черных А. И., Романенко Л. М. Становление гражданского общества и социальная стратификация // Социс, 1995, № 6.

3. Davis K., Moore W. Some Principles of Stratification / American Sociological Review, 1945, № 10. - P.242-49.

Інтернет: http://www.spc.uchicago.edu/ssr1/PRELIMS/Strat/stmisc1.html#DAVIS

4. Grusky D. Social Stratification. - Cornell University, Ithaca, NY. - 24 p.

Інтернет: http://www.inequality.com/publications/working_papers/Grusky2.pdf

5. Bornschier V., Trezzini B. Social Stratification and Mobility in the World System: Different Approaches and Recent Research. - University of Zurich, Zurich. - 39 p.

Інтернет: http://www.suz.unizh.ch/bornschier/social_strat.pdf

6. Prandy K., Lambert P. A comparative measure of social stratification based on patterns of occupational homogamy. - Cardiff University. - 10 p.

Інтернет: http://www.soc.surrey.ac.uk/esa/papers/prandypaper.pdfВлада і панування | Еліти і маси у політиці