На головну

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ | Чому цей курс є потрібний? | Обов'язкова | Суспільство і держава | Влада і панування | Екстраполяція соціальних нерівностей на політичний простір | Еліти і маси у політиці | Політична культура і соціальні відносини | Форми прояву і способи вивчення масової політичної свідомості | Групи інтересів, політичні партії та суспільно-політичні рухи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Як ці методи та порядок оцінювання співвідносяться зі змістом курсу і вашою методологією навчання?

  1. Cредняя квадратическая погрешность (СКП). Формулы Гаусса и Бесселя. Порядок матобработки ряда равноточных измерений. Предельная абсолютная и относительная погрешности.
  2. I. Методические указания
  3. I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
  4. I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
  5. II. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
  6. II. Порядок выполнения курсовой работы

80 % балів студент отримує саме на практичній роботі за участь у аудиторних заняттях, тренінгах та дискусіях, за написання та презентацію есею, за участь у виконанні групового науково-дослідного проекту.

Структура курсу

Хронологічна сітка курсу


Тематична структура курсу

Тема Л С З
Політична соціологія: предмет, методи та концепції  
Семінар 1. Політична соціологія як наука і навчальна дисципліна  
Семінар 2. Еволюція політико-соціологічної думки  
Суспільство, влада і держава  
Семінар 1. Суспільство і держава  
Семінар 2. Влада і панування  
Соціальна стратифікація і політичний простір  
Семінар 1. Екстраполяція соціальних нерівностей на політичний простір.  
Семінар 2. Еліти і маси у політиці  
Політична культура: свідомість цінності та ідеологія  
Семінар 1. Політична культура і соціальні відносини  
Семінар 2. Форми прояву і способи вивчення масової політичної свідомості  
Політична культура: участь і поведінка соціальних суб'єктів у політиці  
Семінар 1. Групи інтересів, політичні партії та суспільно-політичні рухи. Презентація есеїв  
Семінар 2. Вибори і поведінка виборців: соціальний та ціннісний аспекти. Презентація есеїв.  
Підведення підсумків. Підсумкове тестування    
Всього

*Л - лекції, С - семінари, З - загалом.
Як цей курс вписується в навчальну структуру, зв'язок з іншими курсам. | Політична соціологія як наука і навчальна дисципліна