На головну

Господарсько-культурні типи Північної Америки | За етнології і соціальної антропології | У системі суспільних і гуманітарних наук | народи Океанії | Народи Південної Азії | Народи Центральної та Тропічної Африки | Етнокультурні регіони і етнічні процеси в Америці | Народи Південної Європи | Релігія в історії народів світу | Проблема походження фіно-угрів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

залікові завдання

  1. I. Завдання для самостійної роботи
  2. I. Завдання для самостійної роботи
  3. I. Тестові завдання
  4. I. Тестові завдання
  5. I. Тестові завдання
  6. I. Тестові завдання

1. етнології як наука: предмет і завдання науки.

2. Поняття етносу. Ознаки етносу. Характеристика етносу як дискусійна проблема вітчизняної етнології.

3. Типологія етносів, етнічні процеси, поняття етно-соціального організму.

4. Етнологічні джерела і методи роботи етнологів.

5. Історія етнологічної науки.

6. Класифікації народів світу. Географічна класифікація.

7. Антропологічна класифікація. Визначення раси. Великі і малі раси, антропологічні типи.

8. Лінгвістична класифікація народів світу. Мовні сім'ї та групи мов.

9. Господарсько-культурна класифікація народів світу. Поняття господарсько-культурного типу.

10. Народи Австралії і Океанії. Історико культурний районування. Антропологічний склад і етнічна історія.

11. Австралійські аборигени. Особливості господарської, соціальної та духовної життя.

12. Народи Океанії. Господарство. Матеріальна культура. Шлюб і сім'я. Громадські відносини. Релігія і мистецтво.

13. Етнічна історія, сучасний антропологічний і етнічний склад Західної Азії.

14. Особливості господарської, соціальної та духовної життя народів Західної Азії.

15. Етнічна історія, сучасний антропологічний і етнічний склад Південної Азії.

16. Господарсько-культурні типи, матеріальна і духовна культура народів Південної Азії.

17. Особливості етнічної історії, сучасний антропологічний і етнічний склад Південно-Східної Азії.

18. Матеріальна культура, господарство і соціальні відносини народів Південно-Східної Азії. Специфіка духовної культури.

19. Стародавні етноси, сучасний антропологічний і етнічний склад Східної Азії.

20. Матеріальна культура, соціальна організація і традиційна духовна культура народів Східної Азії.

21. Етнічна карта Європи в період античності і середньовіччя. Сучасний антропологічний і етнічний склад Європи.

22. Господарство особливості матеріальної культури народів Південної Європи.

23. Шлюбно-сімейні відносини. Духовна культура народів Південної Європи.

24. Особливості господарського життя і матеріальна культура народів Західної Європи.

25. Шлюбно-сімейні відносини. Духовна культура народів Західної Європи.

26. Особливості матеріальної і духовної культури західних слов'ян.

27. Особливості матеріальної і духовної культури південних слов'ян.

28. Неслов'янські народи Центральної та Східної Європи.

29. Народи Африки. Антропологічний склад, особливості етнічної історії. Сучасна етнолінгвістичних характеристика.

30. Народи Африки. Історико-культурний районування.

31. Народи Західної та Центральної Африки.

32. Народи Північної Африки.

33. Народи Східної Африки.

34. Народи Південної Африки.

35. Господарсько-культурні типи аборигенного населення Північної і Південної Америки.

36. Етно-культурні наслідки європейської колонізації Північної і Південної Америки.

37. Антропологічна і етно-лінгвістична характеристика населення Америки. Сучасні етнічні процеси.

38. Традиційна духовна культура американських індіанців.

39. Східні слов'яни. Антропологічна характеристика та особливості етногенезу.

40. Господарство традиційна матеріальна культура східних слов'ян.

41. Особливості духовної культури східних слов'ян. Календарні свята та обряди. Релігія.

42. Етногенез та етнічна історія неслов'янських народів Волго-Камья: удмурти, марійці, мордва, чуваші, татари. Башкири, калмики.

43. Особливості матеріальної і духовної культури народів Поволжя.

44. Етнологічна характеристика неслов'янського населення Півночі Східної Європи: карели, комі, комі-пермяки, комі-Зирянов.

45. Антропологічна і етнолінгвістичних характеристика неслов'янського населення Сибіру. Сучасні етнічні процеси в сибірському регіоні.

46. ??Господарсько-культурні типи корінного населення Сибіру.

47. Особливості суспільних відносин корінних народів Сибіру.

48. Традиційна духовна культура корінних сибірських етносів.

49. Народи Кавказу. Антропологічна і етнолінгвістичних характеристика. Сучасні етнічні процеси на Кавказі.

50. Особливості матеріальної культури народів Кавказу.

51. Духовна культура народів Північного Кавказу і Закавказзя.

52. Етногенез та етнічна історія народів Центральної (Середньої) Азії. Сучасні етнічні процеси в Центральній Азії.

53. Традиційні господарсько-культурні типи народів Центральної Азії. Матеріальна культура народів Центральної Азії.

54. Особливості соціальної організації етносів Середньої Азії. Духовна культура народів Середньої Азії і Казахстану. Вплив ісламського фактора.Основні проблеми етногенезу східних слов'янських народів | відеоджерела