На головну

народи Кавказу | Народи Центральної (Середньої) Азії | Господарсько-культурні типи Північної Америки | За етнології і соціальної антропології | У системі суспільних і гуманітарних наук | народи Океанії | Народи Південної Азії | Народи Центральної та Тропічної Африки | Етнокультурні регіони і етнічні процеси в Америці | Народи Південної Європи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Проблема походження фіно-угрів

  1. I. Класифікації порушень розвитку. Проблема термінології.
  2. III. Реабілітація як медико - соціальна проблема.
  3. IV. Проблема соціальних витрат
  4. IV.4. Вплив непоінформованість споживачів на обсяг взаємодій на ринку (проблема лимонів)
  5. VII. Розмежування законних прав та економічна проблема
  6. А. Проблема вивчення античної філософії і що є агон.
  7. Актуальність проблематики дослідження

план:

1. Джерела та історіографія.

2. Проблема прабатьківщини і прамови фіно-угрів.

3. Найдавніші контакти фіно-угрів з індоєвропейцями і алтайцями.

4. Основні етапи формування фінно-угорських народів.

джерела:4,9.

література:8,26,34,35,40,44.

Мета заняття: на основі аналізу історіографії та джерел з'ясувати основні етапи етногенезу і етнічної історії фінно-угорських народів світу.

В ході обговорення першого питання необхідно охарактеризувати типи і види джерел з проблем походження фіно-угрів. Виявити об'єктивність джерел. Необхідно проаналізувати думки дослідників і розглянути ступінь розробленості питання в науковій літературі.

Друге питання теми доречно розкрити в формі дискусії. Студенти, розділившись на групи, беруть участь у рольовій грі, в ході якої вирішуються питання про витоки фіно-угорського спорідненості. Далі слід висвітлити проблеми походження мордви і освіти двох етнічно груп: мокша і ерзя. З'ясувати ареал їх розселення.

Характеризуючи етнокультурні контакти удмуртів, студенти повинні простежити міграційні процеси в Середньому Поволжі. Виявити тиск на цю групу марійських племен, простежити появу особливих компонентів в удмуртському етносі (Бесерм'яни). Звернути увагу на тривалість контактів зі слов'янами, що призвели до зросійщення частини мордви.

На закінчення студентам необхідно звернути увагу на етно-об'єднавчі процеси в ході формування фінно-угорських народів.

Тема 9Релігія в історії народів світу | Основні проблеми етногенезу східних слов'янських народів