Головна

народи Сибіру | народи Кавказу | Народи Центральної (Середньої) Азії | Господарсько-культурні типи Північної Америки | За етнології і соціальної антропології | У системі суспільних і гуманітарних наук | народи Океанії | Народи Південної Азії | Народи Центральної та Тропічної Африки | Етнокультурні регіони і етнічні процеси в Америці |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Релігія в історії народів світу

  1. А) Значення римського приватного права в історії розвитку людства і в сучасній юриспруденції, значення римського приватного права для сучасного юриста.
  2. Автропогенез і етногенез індоєвропейських народів
  3. Алексєєв І. С. діяльнісна концепція пізнання і реальності. Вибрані праці з методологія та історії фізики. М., 1995. С. 13-21, 69-79.
  4. АЛФАВІТНИЙ УКАЗАТЕЛЬ НАРОДІВ
  5. Антропологічна і мовна характеристика народів Африки
  6. Антропологічна і мовна характеристика народів Зарубіжної Європи
  7. Антропологічна класифікація народів світу

план:

1. Причини виникнення релігії.

2. Основні форми релігійних вірувань.

3. Релігія на сучасному етапі історичного розвитку.

джерела:1,2,8,10.

література:11,12,18,28,33,41.

Мета заняття: розкрити роль релігії як однієї з основ класифікації етносів, визначити ступінь впливу релігії на етнічні процеси в історичному минулому на сучасному етапі.

Вивчаючи першої питання, студентам необхідно виявити передумови появи релігійних вірувань, охарактеризувати соціальні та психологічні коріння ранніх форм релігії (фетишизм, магія, анімізм). Спираючись на раніше вивчені племена первісних воїнів (наприклад, на островах Папуа - Нова Гвінея), необхідно простежити етапи формування культу предків, виявити ставлення до образу ворога через призму релігійного сприйняття (на прикладі племен канібалів). Так як думки дослідників з цього питання різняться, можна організувати дискусію, попередньо обравши з числа студентів доповідачів і опонентів.

Друге питання визначає специфіку так званих національних релігій. Характеризуючи це питання, студенти повинні дати коротку характеристику індуїзму, сикхізму, джайнізму: пояснити, чим вони відрізняються від світових релігій, чому не отримали міжнародного визнання. Потрібно також враховувати сучасні підходи дослідників. Студенти повинні розкрити причини формування світових релігій (ісламу, буддизму, християнства). Слід відобразити на карті світу географію поширення світових релігій.

Третє питання про роль релігії в житті сучасних етносів, дозволяє студентам простежити вплив релігії на етнічні процеси та міжетнічні конфлікти. Це питання необхідно розглядати в контексті міжконфесійної толерантності.

Тема 8Народи Південної Європи | Проблема походження фіно-угрів