Головна

М. Б. Ніезмухамедова, І. Е. Халіуллов. | Медичного персоналу У ВІДДІЛЕННІ ДИСТАНЦІЙНОГО радіотерапії та В РЕНТГЕНІВСЬКИХ КАБІНЕТАХ | БЛОК ІНФОРМАЦІЇ І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ПО ТЕМІ | Радіаційна безпека в рентгенодіагностичних кабінетах | Радіаційна безпека при дистанційній гамма-терапії та терапії за допомогою випромінювання високих енергій | призначення вироби | Використання виробу | Радіаційна безпека при внутриполостной і внутритканевой променевої терапії за допомогою закритих радіоактивних джерел | Радіаційна безпека при аплікаційної променевої терапії | Практична робота №1. Визначення сумарної альфа- і бета-питомої активності води. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Медичного персоналу ПРИ РОБОТІ З ВІДКРИТИМИ І ЗАПЛЮЩЕНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ

  1. А. заробітна плата цехового управлінського персоналу
  2. Аналіз витрат на розвиток персоналу
  3. Аналіз використання фонду робочого часу персоналу
  4. Аналіз мотивації праці персоналу в Муніципальному утворенні В'яземського району
  5. АНАЛІЗ ПРИЧИН ПОРУШЕННЯ В РОБОТІ Гальмівна система АВТОМОБІЛІВ РОДИНИ ВАЗ
  6. Аналіз системи мотивації персоналу установи охорони здоров'я
  7. Аналіз фонду оплати праці персоналу

Тривалість заняття:2 години.

Вид заняття:практичне.

Мета заняття: ознайомитися з поведінкою радіонуклідів в організмі людини, вивчити принципи захисту при роботі з відкритими і закритими радіоактивними джерелами іонізуючих випромінювань, розглянути конкретні питання радіаційної безпеки медичного персоналу при проведенні радіонуклідної діагностики за допомогою радіофармпрепаратів та променевої терапії за допомогою закритих радіоактивних джерел.

Основні питання теми заняття:

1. Інкорпоровані радіонукліди.

2. Переважне накопичення радіонуклідів.

3. Час виведення радіонуклідів з організму.

4. Норми радіаційної безпеки при проведенні радіонуклідної діагностики за допомогою радіофармпрепаратів.

Контрольні питання по темі заняття:

1. Біологічні механізми впливу іонізуючих випромінювань на макромолекули і клітинні органели, біохімічні процеси, органи і тканини, життєвий цикл організму.

2. Норми і правила радіаційної безпеки. Допустимі рівні внутрішнього опромінення. Гранично допустимий річне надходження, допустимий вміст в організмі і допустима концентрація радіоактивних ізотопів.

3. Концептуальна основа нормування радіаційного фактора. Концепція прийнятного ризику. Норми радіаційної безпеки при проведенні радіонуклідної діагностики за допомогою радіофармпрепаратів.

 Регулювання і настройка | БЛОК ІНФОРМАЦІЇ І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ПО ТЕМІ