На головну

Семінарське заняття: Адміністративне право як галузь права. Сутність та принципи державного управління | Семінарське заняття № 2: Державні службовці як суб'єкти адміністративного права | Семінарське заняття: Приватні особи як суб'єкти адміністративного права | Семінарське заняття: Форми державного управління | Семінарське заняття: Методи державного управління | Семінарське заняття: Управлінський процес. Адміністративні процедури. | Семінарське заняття: Способи забезпечення законності в державному управлінні |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Семінарське заняття: Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування як суб'єкти адміністративного права

  1. B - права на страховую выплату переходят к новому собственнику автоматически;
  2. D5 Обязанности по организации первичного RDC
  3. D6 Обязанности по организации первичного OSOCC
  4. G3 Оперативное и организационное руководство ИНСАРАГ по увеличения потенциала национальных ПСО
  5. G5 Система организаций, первыми реагирующими на ЧС
  6. I СИСТЕМА, ИСТОЧНИКИ, ИСТОРИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ РИМСКОГО ПРАВА
  7. I. 1. Типы организации взаимодействий экономических агентов

Навчальна мета заняття: визначити поняття та особливості органу виконавчої влади; систему та види органів виконавчої влади; організаційну структуру та штати органів виконавчої влади. Розглянути питання діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади; взаємовідносин органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування.

Час проведення - 4 год.

Навчальні питання:

1. Поняття та особливості органу виконавчої влади.

2. Організаційна структура і штати органів виконавчої влади.

3. Система та види органів виконавчої влади.

а) Центральні органи виконавчої влади.

б) Місцеві органи виконавчої влади.

4. Взаємовідносини органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування.

Додаткові питання:

1. Засвойте поняття: орган виконавчої влади; структура органу виконавчої влади; штати органу виконавчої влади.

2. Визначте поняття та функції виконавчої влади держави.

3. Керуючись Конституцією України, визначте систему органів виконавчої влади.

4. Назвіть основні типи структури та штатів виконавчої влади.

5. Базуючись на Конституції України та інших нормативних актах, визначте:

а) порядок формування, склад та компетенцію Кабінету Міністрів України;

б) систему та загальні функції міністерств України;

в) поняття відомства та його відмінність від міністерства;

г) порядок утворення та систему місцевих державних адміністрацій;

д) структуру та основні повноваження місцевих державних адміністрацій;

е) види місцевих органів виконавчої влади, які не входять до складу місцевих державних адміністрацій;

ж) функції державного управління, що покладаються на органи місцевого самоврядування.

Письмові завдання:

1. Зобразіть схематично структуру УМВС України в області.

2. Накресліть у зошиті для семінарських занять систему органів виконавчої влади в Україні.

Теми рефератів:

1. Система органів виконавчої влади та основні засади її структурної побудови.

2. Кабінет Міністрів в системі органів виконавчої влади.

3. Міністерства та відомства як центральні органи виконавчої влади.

 Семінарське заняття: Механізм адміністративно-правового регулювання. Джерела адміністративного права | Семінарське заняття № 1: Державні службовці як суб'єкти адміністративного права