На головну

Санітарно-технічні системи забезпечення робіт з відкритими джерелами випромінювання | Санпропускники і саншлюзи | Підготовка до роботи | проведення вимірювання | ЗБІР, ВИДАЛЕННЯ, ЗНЕШКОДЖЕННЯ. ДЕЗАКТИВАЦИЯ | Поводження з радіоактивними відходами | Методи переробки рідких радіоактивних відходів | РАДІАЦІЙНІ АВАРІЇ | Міжнародна шкала аварій на АЕС | події |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Критерії втручання на територіях, забруднених в результаті радіаційних аварій

  1. C АРВ ПД у післяаварійний РЕЖИМІ
  2. I ХАРАКТЕРИСТИКА УМОВ ВИНИКНЕННЯ РАДІАЦІЙНИХ ПОРАЗОК
  3. II ПАТОГЕНЕЗ РАДІАЦІЙНИХ ПОРАЗОК
  4. II. Основні критерії інвалідності
  5. IV. Форми і методи контролю. критерії оцінок
  6. IX ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ РАДІАЦІЙНИХ АВАРІЯХ
  7. quot; Основні напрямки державної політики в галузі подолання наслідків радіаційних катастроф

3.1. На різних стадіях аварії втручання регулюється зонуванням забруднених територій, яке грунтується на величині річної ефективної дози, яка може бути отримана жителями в відсутності заходів радіаційного захисту. Під річною дозою тут розуміється ефективна доза, середня у жителів населеного пункту за поточний рік, обумовлена ??штучними радіонуклідами, що надійшли в навколишнє середовище в результаті радіаційної аварії.

3.2. На території, де річна ефективна доза не перевищує 1 мЗв, проводиться звичайний контроль радіоактивного забруднення об'єктів навколишнього середовища і сільськогосподарської продукції, за результатами якого оцінюється доза опромінення населення. Проживання та господарська діяльність населення на цій території за радіаційним фактором не обмежується. Ця територія не належить до зон радіоактивного забруднення. При величині річної дози понад 1 мЗв забруднені території за характером необхідного контролю обстановки та захисних заходів поділяються на 4 зони.

3.3. зонування на ранньої и проміжної стадії радіаційної аварії.

3.3.1. Зона радіаційного контролю - від 1 мЗв до 5 мЗв. У цій зоні крім моніторингу радіоактивності об'єктів навколишнього середовища, сільськогосподарської продукції та доз зовнішнього і внутрішнього опромінення критичних груп населення, здійснюються заходи щодо зниження доз на основі принципу оптимізації та інші необхідні активні заходи захисту населення.

3.3.2. Зона обмеженого проживання населення - від 5 мЗв до 20 мЗв. У цій зоні здійснюються ті ж заходи моніторингу та захисту населення, що і в зоні радіаційного контролю. Жителям і особам, які проживають на зазначеній території, пояснюється ризик збитків здоров'ю, обумовлений впливом радіації.

3.3.3. Зона добровільного відселення - від 20 мЗв до 50 мЗв. Тут здійснюється радіаційний моніторинг людей і об'єктів зовнішнього середовища, а також необхідні заходи радіаційної та медичного захисту. Надається допомога в добровільне переселення за межі зони.

3.3.4. Зона відселення - більше 50 мЗв.

3.4. зонування на відновної стадії радіаційної аварії.

3.4.1. Зона радіаційного контролю - від 1 мЗв до 5 мЗв. У цій зоні крім моніторингу радіоактивності об'єктів навколишнього середовища, сільськогосподарської продукції та доз зовнішнього і внутрішнього опромінення критичних груп населення, здійснюються заходи щодо зниження доз на основі принципу оптимізації та інші необхідні активні заходи захисту населення.

3.4.2. Зона обмеженого проживання населення - від 5 мЗв до 20 мЗв.

У цій зоні здійснюються ті ж заходи моніторингу та захисту населення, що і в зоні радіаційного контролю. Добровільний в'їзд на зазначену територію для постійного проживання не обмежується. Особам, які в'їжджають на зазначену територію для постійного проживання, пояснюється ризик збитків здоров'ю, обумовлений впливом радіації.

3.4.3. Зона відселення - від 20 мЗв до 50 мЗв.

В'їзд на зазначену територію для постійного проживання не вирішено. У цій зоні забороняється постійне проживання осіб репродуктивного віку і дітей. Тут здійснюється радіаційний моніторинг людей і об'єктів зовнішнього середовища, а також необхідні заходи радіаційної та медичного захисту.

3.4.4. Зона відчуження - більше 50 мЗв.

У цій зоні постійне проживання не допускається, а господарська діяльність і природокористування регулюються спеціальними актами. Здійснюються заходи моніторингу та захисту працюючих з обов'язковим індивідуальним дозиметричним контролем.Вимоги щодо обмеження опромінення населення в умовах радіаційної аварії | Критерії втручання при виявленні локальних радіоактивних забруднень