На головну

ПІДГОТОВКА ПРОБ ДО ВИМІРЮВАННЯ | МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ РАДІОАКТИВНОСТІ ПОВІТРЯ | радонозащитних заходи | Коротка характеристика аерозолів | Методи відбору проб аерозолів | ВИЗНАЧЕННЯ ОБ'ЄМНОГО РАДІОАКТИВНОСТІ ПОВІТРЯ БЕТА-радіометр РКБ4-1еМ | скринінгові обстеження | Радіоекологічна супровід споруджуваних будинків | МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ РАДІОАКТИВНОСТІ ВОДОЙМ | ВИЗНАЧЕННЯ ОБ'ЄМНОГО РАДІОАКТИВНОСТІ ВОДИ БЕТА-радіометр РУБ-01П6 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Робота з відкритими джерелами випромінювання

  1. TEМA 8. Законність і правова робота в народному господарстві
  2. V. КЕРІВНИЦТВО дипломної роботи
  3. А з підсвідомістю працюємо інакше.
  4. Аналітична робота в інтересах захисту бізнесу.
  5. Атракціони і реквізит здається в оренду або використовується в програмі, яку ми розробимо спеціально для ВАС! Від веселою спартакіади до першокласного тімбілдінга!
  6. Б) самостійна аудиторна робота
  7. Банний день. Робота в кружкахJ

(Радіоактивними речовинами)

Радіонукліди як потенційні джерела внутрішнього опромінення поділяються за ступенем радіаційної небезпеки на чотири групи в залежності від мінімально значущою активності (МЗА):

група А - Радіонукліди з мінімально значущою активністю 103 Бк;

група Б - Радіонукліди з мінімально значущою активністю 104 і 105 Бк;

група В - Радіонукліди з мінімально значущою активністю 106 і 107 Бк;

група Г - Радіонукліди з мінімально значущою активністю 108 Бк і більш.

Належність радіонукліда до групи радіаційної небезпеки встановлюється НРБ-99. Короткоживучі радіонукліди з періодом напіврозпаду менше 24 год, що не наведені в НРБ, відносяться до групи Г.

Таблиця 21.

МІНІМАЛЬНО ЗНАЧИМІ ПИТОМА АКТИВНІСТЬ (МЗУА) І АКТИВНІСТЬ В ПРИМІЩЕННІ АБО НА РОБОЧОМУ МІСЦІ ДЕЯКИХ РАДІОНУКЛІДІВ (МЗА)

 нуклід  МЗУА, Бк / г  МЗА, Бк
 P-32  103  105
 S-35  105  108
 Co-60  101  105
 Sr-89  103  106
 Sr-90  102  104
 Tc-99  104  107
 I-129  102  105
 I-131  102  106
 Cs-137  101  104
 Au-198  102  106
 Ra-226  101  104

Всі роботи з використанням відкритих джерел випромінювання поділяються на три класи. Клас робіт встановлюється в залежності від групи радіаційної небезпеки радіонукліда і його активності на робочому місці (табл. 22), за умови, що питома активність перевищує значення, наведене в НРБ-99.

Таблиця 22.

КЛАС РОБІТ З ВІДКРИТИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ВИПРОМІНЮВАННЯ

 клас робіт  Сумарна активність на робочому місці, наведена до групи А, Бк
 I клас  більше 108
 II клас  від 105 до 108
 III клас  від 103 до 105

Примітка:

1. При простих операціях з рідинами (без упарювання, перегонки, барботажа і т.п.) допускається збільшення активності на робочому місці в 10 разів.

2. При простих операціях з отримання (елюювання) і розфасовці з генераторів короткоживучих радіонуклідів медичного призначення допускається збільшення активності на робочому місці в 20 разів. Клас робіт визначається за максимальною одночасно вимиваються (елюіруемой) активності дочірнього радіонукліда.

3. Для підприємств, що переробляють уран і його сполуки, клас робіт визначається в залежності від характеру виробництва і регламентується спеціальними правилами.

4. При зберіганні відкритих радіонуклідних джерел випромінювання допускається збільшення активності в 100 разів.

У разі знаходження на робочому місці радіонуклідів різних груп радіаційної небезпеки їх активність наводиться до групи А радіаційної небезпеки за формулою:

СЭ = СА + МЗАА ? (Ci / МЗАi,),

де:

СЭ - Сумарна активність, приведена до активності групи А, Бк;

СА - сумарна активність радіонуклідів групи А, Бк;

МЗАА - Мінімально значуща активність для групи А, Бк;

Ci - активність окремих радіонуклідів, що не відносяться до групи А;

M3Ai - мінімально значуща активність окремих радіонуклідів (НРБ-99), Бк.

Класом робіт визначаються вимоги до розміщення та оснащення приміщень, в яких проводяться роботи з відкритими джерелами випромінювання.

Комплекс заходів з радіаційної безпеки при роботі з відкритими джерелами випромінювання повинен забезпечувати захист персоналу від внутрішнього і зовнішнього опромінення, обмежувати забруднення повітря і поверхонь робочих приміщень, шкірних покривів і одягу персоналу, а також об'єктів навколишнього середовища - повітря, грунту, рослинності та ін. Як при нормальній експлуатації, так і при проведенні робіт з ліквідації наслідків радіаційної аварії.

Обмеження надходження радіонуклідів в робочі приміщення і навколишнє середовище повинно забезпечуватися використанням системи статичних (обладнання, стіни і перекриття приміщень) і динамічних (вентиляція і газоочищення) бар'єрів.

У всіх організаціях, в яких проводиться робота з відкритими джерелами випромінювання, приміщення для кожного класу робіт слід зосередити в одному місці. У тих випадках, коли в організації ведуться роботи за всіма трьома класами, приміщення повинні бути розділені відповідно до класу проводяться в них робіт.

Роботи з відкритими джерелами випромінювання з активністю нижче МЗА, дозволяється проводити в виробничих приміщеннях, до яких не висуваються додаткові вимоги радіаційної безпеки.

Роботи III класу повинні проводитися в окремих приміщеннях, які відповідають вимогам, що пред'являються до хімічних лабораторіях. У складі цих приміщень передбачається пристрій припливно-витяжної вентиляції і душовою. Роботи, пов'язані з можливістю радіоактивного забруднення повітря (операції з порошками, упарювання розчинів, робота з емануючими і летючими речовинами і ін.), Повинні проводитися у витяжних шафах.

Роботи II класу повинні проводитися в приміщеннях, скомпонованих в окремій частині будівлі ізольовано від інших приміщень. При проведенні в одній організації робіт II і III класів, пов'язаних єдиною технологією, можна виділити загальний блок приміщень, обладнаних відповідно до вимог, що пред'являються до робіт II класу.

При плануванні виділяються приміщення постійного і тимчасового перебування персоналу.

У складі цих приміщень повинен бути санпропускник або саншлюзи. Приміщення для робіт II класу повинні бути обладнані витяжними шафами або боксами.

Роботи I класу повинні проводитися в окремому будинку чи ізольованій частині будівлі з окремим входом лише через санпропускник. Робочі приміщення повинні бути обладнані боксами, камерами, каньйонами або іншим герметичним обладнанням. Приміщення, як правило, поділяються на три зони:

1 зона - не обслуговуються приміщення, де розміщуються технологічне обладнання та комунікації, які є основними джерелами випромінювання і радіоактивного забруднення. Перебування персоналу в необслуговуваних приміщеннях при працюючому технологічному обладнанні не допускається;

2 зона - періодично обслуговувані приміщення, призначені для ремонту обладнання, інших робіт, пов'язаних з розкриттям технологічного обладнання, розміщення вузлів завантаження і вивантаження радіоактивних матеріалів, тимчасового зберігання сировини, готової продукції та радіоактивних відходів;

3 зона - приміщення постійного перебування персоналу протягом усієї зміни (операторські, пульти управління і ін.).

Для виключення розповсюдження радіоактивного забруднення між зонами обладнуються саншлюзи.

Під час проведення робіт I класу в залежності від призначення радіаційного об'єкта та ефективності застосовуваних бар'єрів допускається двозональний планування робочих приміщень. Вимоги радіаційної безпеки для цих умов регламентуються спеціальними правилами.

У приміщеннях для робіт I і II класів управління загальними системами опалення, газопостачання, стисненого повітря, водопроводу і групові електричні щитки повинні бути винесені з робочих приміщень.

Для зниження рівнів зовнішнього опромінення персоналу від відкритих джерел випромінювання повинні використовуватися системи автоматизації та дистанційного керування, екранування джерел випромінювання та скорочення часу робочих операцій.

В організації, де проводяться роботи з радіоактивними речовинами, повинен бути передбачений комплекс заходів щодо дезактивації виробничих приміщень і обладнання.

Підлоги і стіни приміщень для робіт II класу і 3-ї зони I класу, а також стелі в 1-й і 2-й зонах I класу повинні бути покриті слабосорбірующімі матеріалами, стійкими до миючих засобів. Приміщення, що відносяться до різних зон і класам, слід фарбувати в різні кольори.

Краї покриттів підлог повинні бути підняті і закладені урівень із стінами. При наявності трапів підлоги повинні мати ухили. Полотна дверей і плетіння вікон повинні мати прості профілі.

Висота приміщень для роботи з радіоактивними речовинами та площа в розрахунку на одного працюючого визначаються вимогами будівельних норм і правил. Для робіт I і II класів площа приміщення в розрахунку на одного працюючого повинна бути не менше 10 м2.

Устаткування і робочі меблі повинні мати гладку поверхню, просту конструкцію і слабосорбірующіе покриття, що полегшують видалення радіоактивних забруднень.

Устаткування, інструменти і меблі повинні бути закріплені за приміщеннями кожного класу (зони) і відповідно марковані. Передача їх з приміщень одного класу (зони) в інші забороняється; у виняткових випадках вона може бути дозволена тільки після виробничого радіаційного контролю з обов'язковою заміною маркування.

Виробничі операції з радіоактивними речовинами в камерах і боксах повинні виконуватись дистанційними засобами або з використанням рукавичок, герметично вмонтованих в фасадну стінку. Завантаження і вивантаження переробляється продукції, обладнання, заміна камерних рукавичок, маніпуляторів і ін. Повинні проводитися без розгерметизації камер або боксів.

Кількість радіоактивних речовин на робочому місці повинно бути мінімально необхідним для роботи. При можливості вибору радіоактивних речовин слід використовувати речовини з меншою групою радіаційної небезпеки, розчини, а не порошки, розчини з найменшою питомою активністю.

Число операцій, при яких можливо радіоактивне забруднення приміщень та навколишнього середовища (пересипання порошків, сублімація і т.п.), слід зводити до мінімуму. При ручних операціях з радіоактивними розчинами необхідно використовувати автопіпеткі або піпетки з грушами.

Організація робіт з відкритими джерелами повинна бути спрямована на мінімізацію радіоактивних відходів, що утворюються при технологічних процесах (операціях).

Для обмеження забруднення робочих поверхонь, обладнання та приміщень при роботах з радіоактивними речовинами в лабораторних умовах слід користуватися лотками і піддонами, виконаними з слабосорбірующіх матеріалів, пластікатовимі плівками, фільтрувальним папером та іншими матеріалами разового користування.Відкриті джерела ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ. Розрахунок доз внутрішнього і зовнішнього опромінення | Санітарно-технічні системи забезпечення робіт з відкритими джерелами випромінювання