На головну

Методи відбору проб інших продуктів рослинництва | Відбір проб риби | ВИКОНАННЯ РОБОТИ | Визначення ефективності рахунку | Приготування еталонів з 40К | Способи визначення активності препарату | Бета-радіометр РУБ-01П6 | компенсація фону | При проведенні вимірювань з часом експозиції 100 з перемикач РЕЖИМ РОБОТИ повинен перебувати в положенні N. | проведення вимірювань |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Визначення питомої активності будівельних матеріалів відносним методом

  1. I. Деякі відомості про радіоактивність
  2. II. Прикметник як ліве визначення іменника (ол).
  3. III. визначення категорій
  4. III. визначення категорій
  5. III. визначення категорій
  6. III. визначення категорій
  7. III. визначення категорій

1. Вивчити за інструкцією і підготувати до роботи радіометричну установку РПС-2-ОЗА.

2. Для вимірювання активності досліджуваного матеріалу необхідно знати фон і ефективність рахунку установки.

При вимірюванні швидкості рахунку від препарату лічильник реєструє випромінювання і від інших джерел:

а) космічне випромінювання

б) гамма-випромінювання природних ізотопів, що знаходяться в навколишніх предметах, конструкційних матеріалах лічильника і т.п. Ці випромінювання створюють т.зв. фон лічильника, під яким розуміється швидкість рахунку без препарату. Фон установки зазвичай вважається 20-30 хв, але в цілях скорочення часу на занятті допускається час підрахунку 5-10 хв. Фон вимірюють кілька разів - до початку вимірювань препарату і після кожних 5-6 вимірювань. При вимірюванні фону установки під лічильник встановлюють порожню чашку Петрі.

3. Визначити ефективність рахунку, як описано в цьому посібнику (попередня тема, с. 107).

Для визначення ефективності рахунку установки провести розрахунок активності еталона з хлористого калію, що знаходиться на робочому місці, із зазначенням його ваги.

4. Визначити питому активність різних будівельних матеріалів і оформити сертифікат.

На чашку Петрі насипати будівельний матеріал (попередньо подрібнений) того ж ваги, що і КСl, рівним шаром і підрахувати число імпульсів на радіометричної установці.

Примітка: Підрахунок фону, еталона і препарату проводиться однаковий час (5-10 хв.), В формули підставляється число імпульсів в 1 секунду. Питому активність препарату розраховують за формулою:

де:

А - активність препарату в Бк;

Nnp-число імпульсів від препарату в секунду (імп / сек);

Nф - Число імпульсів від фону (імп / сек);

Кеф - коефіцієнт ефективності:

Знаючи вагу препарату можна підрахувати питому активність матеріалу в Бк / кг.

СЕРТИФІКАТ

радіаційної якості будівельного матеріалу ....................... при дослідженні середньо ефективної питомої активності на установці РПС-2-О3А:

Питома активність склала .................................... Бк / кг.

висновок: Даний будівельний матеріал відноситься до ... класу і можна використовувати для .................................... ......

Допустимі величини (критерії для прийняття рішень): див. Табл. 18.Проведення спектрометричного виміру радіоактивності природних радіонуклідів в пробах будівельних матеріалів | МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ РАДІОАКТИВНОСТІ харчових продуктів