Головна

Відбір проб трави і зеленої маси сільськогосподарських культур | Методи відбору проб інших продуктів рослинництва | Відбір проб риби | ВИКОНАННЯ РОБОТИ | Визначення ефективності рахунку | Приготування еталонів з 40К | Способи визначення активності препарату | Бета-радіометр РУБ-01П6 | компенсація фону | При проведенні вимірювань з часом експозиції 100 з перемикач РЕЖИМ РОБОТИ повинен перебувати в положенні N. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Проведення спектрометричного виміру радіоактивності природних радіонуклідів в пробах будівельних матеріалів

  1. F2.4 Стадія проведення ПСР
  2. F4.4 Стадія проведення ПСР
  3. F5.6 Під час проведення ПСР
  4. I. Деякі відомості про радіоактивність
  5. II. Кутові і лінійні вимірювання.
  6. II.3.3. Знайомство з методикою проведення різних видів страхування (особистого, майнового, страхування відповідальності, підприємницьких ризиків)
  7. III. Матеріали для підготовки та проведення заняття (текст до завдання 1.5; інформаційна довідка про методи, що реалізуються на занятті)

При проведенні спектрометричного виміру радіонуклідів в будівельних матеріалах визначають питому активність природних радіонуклідів 226Ra, 232Th і 40К. Розраховують питому ефективну активність цих радіонуклідів, з урахуванням їх біологічного впливу на організм людини. Оцінюють радіаційну безпеку використання будівельних матеріалів відповідно до ГОСТ 30108-94 «Матеріали і вироби будівельні».

7.1 Приготування рахункового зразка

Представницьку пробу отримують шляхом подрібнення виробів (цегли, плит, обколов природного каменю і т.д.) до розміру зерен менше 5 мм за допомогою електродробілок, перемішування і квартування не менше 10 точкових проб. Отримані представницькі проби висушують до постійної маси, потім заповнюють п'ять кювет для вимірювання активності радіонуклідів і зважують.

Насипну щільність рахункового зразка визначають шляхом ділення маси навішення в кожній кюветі на обсяг кювети.

Кювети герметично закривають, маркують і витримують в кімнатних умовах протягом часу, встановленого методикою виконання вимірювань для отримання радіоактивного рівноваги природних радіонуклідів.

7.2 Обробка результатів вимірювання

Обробку результатів і оцінку похибки вимірювання проводять окремо для кожного рахункового зразка і для кожного з природних радіонуклідів. Як результатів вимірювань питомих активностей радіонуклідів в представницької пробі приймають середнє арифметичне значення питомих активностей кожного радіонукліда по п'яти рахунковим зразкам.

Значення питомої ефективної активності природних радіонуклідів (Аеф) Для представницької проби обчислюють за формулою:

Аеф = АRa + 1,31 ATh + 0,085AK,

де:

АRa , ATh , AK - Питомі активності радію, торію, калію відповідно, Бк / кг.

Абсолютну похибку визначення значень Аеф обчислюють за формулою:

?Аеф = v ?2Ra + 1,7 · ?2Th + 0,007 · ?2K,

де:

?Ra , ?Th , ?K - Абсолютна похибка визначення величини активності радію, торію, калію відповідно, Бк / кг

За результат визначення питомої ефективної активності природних радіонуклідів в контрольованому матеріалі і встановлення класу матеріалу приймають значення, яке визначається за формулою:

Аеф. м = Аеф + ?Аеф,

Критерії для прийняття рішення про використання будівельних матеріалів встановлені НРБ-99. Значення питомої ефективної активності і відповідний клас будівельних матеріалів наведені в таблиці 18.

Таблиця 18.

ПИТОМА ЕФЕКТИВНА АКТИВНІСТЬ І КЛАС БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

 Питома ефективна активність (Аеф), Бк / кг  клас матеріалу  Галузь застосування
 до 370 I  Всі види будівництва
 від 370 до 740  II  Дорожнє будівництво в межах населених пунктів і зон перспективної забудови, будівництво виробничих споруд
 від 740 до 1500  III  Дорожнє будівництво поза населеними пунктами
 від 1500 до 4000  IV  Питання про використання матеріалу вирішується в кожному випадку окремо за погодженням з центральним органом держсанепіднагляду
 більше 4000    Матеріали повинні використовуватися в будівництві


проведення вимірювань | Визначення питомої активності будівельних матеріалів відносним методом