На головну

Відбір проб зерна | Відбір проб трави і зеленої маси сільськогосподарських культур | Методи відбору проб інших продуктів рослинництва | Відбір проб риби | ВИКОНАННЯ РОБОТИ | Визначення ефективності рахунку | Приготування еталонів з 40К | Способи визначення активності препарату | Бета-радіометр РУБ-01П6 | компенсація фону |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

проведення вимірювань

  1. Середня квадратична похибка (СКП). Формули Гауса і Бесселя. Порядок матобработкі ряду равноточних вимірювань. Гранична абсолютна і відносна похибки.
  2. II. проведення заняття
  3. Special Events - організація і проведення спеціальних заходів
  4. Аналіз вихідних даних. Проведення оцінки значущості екологічної ситуації
  5. Аналіз стану вимірювань
  6. АНАЛІЗ ТОЧНОСТІ ГЕОДЕЗИЧНИХ ИЗМЕРЕНИЙ
  7. Залежно від того, який орган призначає проведення експертизи і з якою метою, разлічаютсудебную і несудовий експертизу.

Вимірювальну кювету (посудину Марінеллі) з досліджуваним зразком об'ємом 1 дм3 поміщається на кріостат з напівпровідниковим детектором. Проводиться набір інформації, що включає набір площ фотопіков на певних каналах аналізатора. Час вимірювання не менше 1800 секунд. Після закінчення набору за допомогою комп'ютера проводиться обробка апаратурного спектра і порівняння з калібрувальної кривої еталонного джерела близького за щільністю до досліджуваного зразка. Після закінчення обробки результат аналізу виводиться на дисплеї у вигляді таблиці, що включає упізнані радіонукліди, і помилку у визначенні активності за рахунок статистики та якості фотопіков. А також у вигляді графічного зображення набраного спектра від рахункового зразка. На малюнку 6 наведено приклад такого спектра.

Рис.6 Спектр гамма випромінюючих радіонуклідів з характерними піками для радіонуклідів 137Cs, 134Cs і 40К

За результат вимірювання активності кожного радіонукліда в рахунковому зразку для прийняття подальших рішень приймають значення величини П, Розраховане за формулою:

П = А + ?А,

де:

А - Активність радіонукліда в рахунковому зразку, Бк;

?А - Абсолютна похибка активності радіонукліда, Бк.

 При проведенні вимірювань з часом експозиції 100 з перемикач РЕЖИМ РОБОТИ повинен перебувати в положенні N. | Проведення спектрометричного виміру радіоактивності природних радіонуклідів в пробах будівельних матеріалів