На головну

терміни та визначення | Відбір проб зерна | Відбір проб трави і зеленої маси сільськогосподарських культур | Методи відбору проб інших продуктів рослинництва | Відбір проб риби | ВИКОНАННЯ РОБОТИ | Визначення ефективності рахунку | Приготування еталонів з 40К | Способи визначення активності препарату | Бета-радіометр РУБ-01П6 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

При проведенні вимірювань з часом експозиції 100 з перемикач РЕЖИМ РОБОТИ повинен перебувати в положенні N.

  1. C АРВ ПД В НОРМАЛЬНОМУ РЕЖИМІ
  2. C АРВ ПД у післяаварійний РЕЖИМІ
  3. Середня квадратична похибка (СКП). Формули Гауса і Бесселя. Порядок матобработкі ряду равноточних вимірювань. Гранична абсолютна і відносна похибки.
  4. I. Завдання для самостійної роботи
  5. I. Завдання для самостійної роботи
  6. I. Основні рекомендації і вимоги до виконання контрольної роботи
  7. I. Цілі і завдання курсової роботи.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Радіометр РКБ4-1еМ призначений для експресних вимірів методом безпосередньої оцінки питомої та об'ємної активності бета-випромінюючих радіонуклідів проб об'єктів зовнішнього середовища (в польових і лабораторних умовах). Діапазон вимірювань 1,9-3,7-107 Бк / л (Бк / кг).

Радіометр вимірює питому і об'ємну активність нуклідів 90Sr +90Y, 137Cs, 144се, 144рг, 106Ru +106Rh, 60Co у водному середовищі, молоці, грунті, донних відкладеннях, рослинності, нуклида 14З у водному середовищі, а також газів 41Аг, 85кг, 133Хе.

Як детектори в радіометрі використовують два типи блоків детектування:

1) БДЖБ-02 - блок детектування на основі об'ємно-активованих пластмасових пластин-світловодів;

2) БДЖБ-07 - блок детектування на основі однієї поверхнево-активованої пластмасової пластини (в нашому приладі використовується блок детектування БДЖБ-02).

2. КОНСТРУКЦІЯ радіометр

Радіометр РКБ4-1еМ складається з пульта і блоку детектування. Пульт радіометра конструктивно складається з панелі, корпусу і кришки. На лицьовій стороні панелі розташовані органи управління, контролю і вимірювання. На бічних сторонах панелі розташовані роз'єми для підключення блоку детектування, кабелю живлення і т. Д.

Блок детектування БДКБ-02 конструктивно складається з детектора з розвиненою поверхнею, двох ФЕУ та електронних вузлів, розташованих в кожусі по обидві сторони від детектора. Детектор з розвиненою поверхнею є блок з десяти сцінтілляціонннх пластин, вклеєних в корпус. Корпус блоку детектування закривається кришкою, до якої кріпиться ручка для перенесення блоку. У кришці є зливний отвір, поглиблення для контрольного джерела і два штуцери для під'єднання пробоотборника. Корпус, кришка і ручка блоку виконані з прессматериала ДСВ.

Блок детектування призначений для реєстрації бета-випромінювання радіоактивних проб. Отримувані при реєстрації бета-частинок світлові спалахи перетворюються ФЕУ в імпульси струму негативної полярності.

Пульт радіометра призначений для формування та селекції сигналів від блоку детектування, накопичення, перерахунку та виведення інформації за заданий час вимірювання, а також для управління всіма робочими процесами радіометра.

Виведення інформації здійснюється на газорозрядні індикатори, розташовані на передній панелі пульта, або на ЦПУ.

На передній панелі пульта розташовані такі органи управління та сигналізації:

а) перемикач ХАРЧУВАННЯ здійснює включення харчування радіометра

б) перемикач РЕЖИМ РОБОТИ здійснює вибір режиму рахунку імпульсів «N», «N ? 10» або режиму КОНТР;

в) перемикач ЧАС ВИМІРЮВАННЯ дозволяє вибирати час експозиції «10 с», «100 с» (тільки в режимі «N») або «?»;

г) кнопка ПУСК / СТОП ПРИ ? служить для ручного управління радіометром при роботі з секундоміром;

д) кнопка скидання служить для установки початкового циклу роботи радіометра;

е) перемикач ІНДИКАЦІЯ-ЦПУ служить для перемикання виведення інформації на газорозрядні індикатори або на ЦПУ (цифродрукуючий пристрій);

ж) ручками КОРЕКЦІЯ ГРУБО ПЛАВНО здійснюється зміна порога дискримінації у вхідному пристрої;

з) три світлодіода, розташовані на передній панелі пульта, сигналізують про включення радіометра і наявності напруги живлення, про набір інформації, про переповнення лічильника.

3. ПІДГОТОВКА радіометр ДО РОБОТИ

1. Підключити блок живлення до мережі змінного струму (220 В) і мережевий тумблер поставити в положення «Вкл.», При цьому повинна світитися лампочка індикації мережі.

2. Встановити перемикач «Харчування» на передній панелі пульта в положення «Зовнішнє», при цьому повинен засвітитися індикаторний світлодіод.

3. Встановити перемикач «Режим роботи» в положення «Контр.», Перемикач «Час вимірювання» - в положення «10 с», тумблер «індикація - ЦПУ» - у відповідне положення.

4. Натиснути і відпустити кнопку «Скидання» на передній панелі пульта радіометра, при цьому на індикаторах висвічуються нулі, через кілька секунд індикатори гаснуть, радіометр переходить в режим набору інформації. Через 10 с на індикаторах висвічується чотиризначний число, відповідне числу імпульсів в межах 5500 ± 2000. Скидання і новий набір інформації відбуваються автоматично через кожні 10 с.

5. Перевести перемикач «Режим роботи» в положення N ? 10.

6. Відключити мережевий блок живлення від мережі, перевести перемикач «Харчування» в положення «Автом.» І повторити операції, зазначені в пункті 4.

7. Вимкнути радіометр.

При роботі з радіометром блок детектування БДЖБ-02 повинен розташовуватися в свинцевою захисту з товщиною стінок 100 мм. При виконанні робіт без захисту установка заданої швидкості рахунку проводиться від вхідного в комплект поставки контрольного джерела 137Cs в наступному порядку.

У гніздо на кришці блоку детектування помістіть контрольний джерело 137Cs, виміряйте швидкість рахунку. Вона повинна бути 200 ± 6 імп / сек. Якщо фактична швидкість рахунку відрізняється від зазначеної, то за допомогою ручок КОРЕКЦІЯ ГРУБО ПЛАВНО на передній панелі пульта радіометра добийтеся збігу результатів вимірювань з необхідною швидкістю рахунку. Прилад готовий для проведення вимірювань.

 компенсація фону | проведення вимірювань