На головну

Порядок роботи | РОЗРАХУНКОВІ МЕТОДИ ОЦІНКИ РАДІАЦІЙНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ТА ЗАХИСТУ ВІД ЗОВНІШНЬОГО ОПРОМІНЕННЯ | Розміщення радіаційних об'єктів і зонування територій | Проектування радіаційних об'єктів | Робота з закритими джерелами випромінювання і пристроїв, що генерують іонізуюче випромінювання | ДОСЛІДЖЕННЯ ОБ'ЄКТІВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. ПРИЛАДИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОБ'ЄМНОГО І ПИТОМОЇ АКТИВНОСТІ ОБ'ЄКТІВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. радіометр | терміни та визначення | Відбір проб зерна | Відбір проб трави і зеленої маси сільськогосподарських культур | Методи відбору проб інших продуктів рослинництва |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

ВИКОНАННЯ РОБОТИ

  1. I. Завдання для самостійної роботи
  2. I. Завдання для самостійної роботи
  3. I. Основні рекомендації і вимоги до виконання контрольної роботи
  4. I. Цілі і завдання курсової роботи.
  5. I. Мета роботи
  6. II. Виконання роботи

Мета роботи - ознайомлення з методами відбору проб продукції рослинництва, тваринництва та продуктів харчування для визначення питомої активності та відпрацювання відповідних навичок.

Матеріали та обладнання: ножі, ножиці, шпагат; брезент або полог, папір; пакувальна тара (поліетиленові мішечки); ємності для перемішування точкових проб; ваги; щуп для відбору зерна з мішків; бланки етикеток.

1. Провести відбір проб для визначення питомої активності (вид продукції вказується викладачем):

2. Запакувати проби і написати етикетки.

3. Провести підготовку проб до вимірювання питомої активності.

ФОРМА

акта виїмки проби харчових продуктів

Дата

Найменування населеного пункту

Ким зроблена виїмка (посада, ПІБ отборщика проби)

Місце, де проведена виїмка проб

Хто був присутній при цьому

Звідки і коли отримано продукт

Номер і дата документа, за яким одержаний продукт

Загальна кількість місць і маса (об'єм) партії продукту, з якої взято проби

Підприємство-виробник, дата виготовлення

дата відправлення

Дата доставки продукту

яким транспортом

Маршрут слідування

Опис взятих проб

Найменування продукту

номер проби

маса проби

якою печаткою опечатані проби

Вид затарювання (матеріал тари, обсяг тари, рівень випромінювання від тари)

Показання дозиметричних досліджень партії:

в місцях відбору зразків __________________________________

вибірково одиниці товарної упаковки ______________________

вибірково одиниці упаковки продукту ______________________

показання приладу __________, що належить ______________

номер перевірочного свідоцтва ___________________________

підпис

 Відбір проб риби | Визначення ефективності рахунку