На головну

Люмінесцентні методи дозиметрії | Фотографічний метод дозиметрії | Прилади для радіаційного контролю | Радіометри СРП-68-01 | Порядок роботи. | Підготовка приладу до роботи | Порядок роботи | ДОЗИМЕТР ДБГ-06Т | Порядок роботи | РОЗРАХУНКОВІ МЕТОДИ ОЦІНКИ РАДІАЦІЙНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ТА ЗАХИСТУ ВІД ЗОВНІШНЬОГО ОПРОМІНЕННЯ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Проектування радіаційних об'єктів

  1. I ХАРАКТЕРИСТИКА УМОВ ВИНИКНЕННЯ РАДІАЦІЙНИХ ПОРАЗОК
  2. II ПАТОГЕНЕЗ РАДІАЦІЙНИХ ПОРАЗОК
  3. IX ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ РАДІАЦІЙНИХ АВАРІЯХ
  4. quot; Основні напрямки державної політики в галузі подолання наслідків радіаційних катастроф
  5. V. Побудова поздовжнього профілю і проектування траси
  6. VI ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ПРИ ПОЄДНАНИХ РАДІАЦІЙНИХ УРАЖЕННЯХ І нейтронного опромінення
  7. VII ДІАГНОСТИКА РАДІАЦІЙНИХ ПОРАЗОК

Проектна документація на радіаційні об'єкти повинна утримувати обгрунтування заходів безпеки при конструюванні, будівництві, реконструкції, експлуатації, виведенні з експлуатації, а також в разі аварії. Затвердження цієї документації допускається при наявності санітарно-епідеміологічного висновку органів державного санітарно-епідеміологічного нагляду.

У проектній документації радіаційного об'єкта для кожного приміщення (ділянки, території) вказується:

- При роботі з відкритими джерелами випромінювання: радіонуклід, з'єднання, агрегатний стан, активність на робочому місці, річне споживання, вид і характер планованих робіт, клас робіт;

- При роботі з закритими джерелами випромінювання: радіонуклід, його вид, активність, допустима кількість джерел на робочому місці і їх сумарна активність, характер планованих робіт;

- При роботі пристроїв, що генерують іонізуюче випромінювання: тип пристрою, вид, енергія та інтенсивність генерованого випромінювання і (або) анодна напруга, сила струму, потужність і т.п., максимально допустиму кількість одночасно працюючих пристроїв, розміщених в одному приміщенні (на ділянці, території);

- При роботах з ядерними реакторами, генераторами радіонуклідів, радіоактивними відходами та зняття з іншими джерелами випромінювання зі складною радіаційної характеристикою: вид джерела випромінювання і його радіаційні характеристики (радіонуклідної склад, активність, енергія і інтенсивність випромінювання і т. П.).

Для всіх робіт зазначаються їх характер і обмежувальні умови.

Проектування захисту від зовнішнього опромінення персоналу і населення необхідно проводити з коефіцієнтом запасу по річної ефективної дозі рівним 2. При цьому необхідно враховувати наявність інших джерел випромінювання і перспективне збільшення їх потужності.

Проектування захисту від зовнішнього іонізуючого випромінювання повинно виконуватися з урахуванням призначення приміщень, категорій осіб, що опромінюються і тривалості опромінення. При розрахунку захисту з коефіцієнтом запасу, рівним 2, проектна потужність еквівалентної дози випромінювання Н на поверхні захисту визначається за формулою:

Н = 500 ? Д / t, мкЗв / год,

де:

Д - межа дози для персоналу або населення, мЗв на рік;

t - тривалість опромінення, годин на рік.

Розрахунок допустимих викидів і скидів радіаційних об'єктів повинен проводитися виходячи з вимоги, щоб ефективна доза для населення за 70 років життя, обумовлена ??річним викидом і скиданням, не перевищувала встановленого значення квоти ліміту дози.

При проектуванні радіаційних об'єктів і виборі технологічних схем робіт слід забезпечити:

- Мінімальне опромінення персоналу;

- Максимальну автоматизацію і механізацію операцій;

- Автоматизований і візуальний контроль за ходом технологічного процесу;

- Застосування найменш токсичних і шкідливих речовин;

- Мінімальні рівні шуму, вібрації та інших шкідливих чинників;

- Мінімальні викиди і скиди радіоактивних речовин;

- Мінімальна кількість радіоактивних відходів з простими, надійними способами їх тимчасового зберігання та переробки;

- Звукову та / або світлову сигналізацію про порушення технологічного процесу;

- Блокування.

Технологічне обладнання для робіт з радіоактивними речовинами повинна відповідати таким вимогам:

- Конструкція повинна бути надійною і зручною в експлуатації, володіти необхідною герметичністю, забезпечувати можливість застосування дистанційних методів управління і контролю за ходом роботи обладнання;

- Виготовлятися з міцних корозійно і радіаційно-стійких матеріалів, які легко піддаються дезактивації;

- Зовнішні і внутрішні поверхні обладнання повинні бути доступними для проведення дезактивації.Розміщення радіаційних об'єктів і зонування територій | Робота з закритими джерелами випромінювання і пристроїв, що генерують іонізуюче випромінювання