Головна

Іонізаційний метод реєстрації та дозиметрії | Сцинтиляційне метод дозиметрії | Люмінесцентні методи дозиметрії | Фотографічний метод дозиметрії | Прилади для радіаційного контролю | Радіометри СРП-68-01 | Порядок роботи. | Підготовка приладу до роботи | Порядок роботи | ДОЗИМЕТР ДБГ-06Т |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

РОЗРАХУНКОВІ МЕТОДИ ОЦІНКИ РАДІАЦІЙНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ТА ЗАХИСТУ ВІД ЗОВНІШНЬОГО ОПРОМІНЕННЯ

  1. I. Лабораторні методи дослідження
  2. I.2.1. 2. Модель оцінки впливу стимулювання
  3. II. Наука як процес пізнання. Форми і методи наукового пізнання. Структура естественнoнаучного пізнання
  4. II. Спеціальні (активні) методи лікування.
  5. II. Вимоги до оформлення. Порядок написання і захисту.
  6. III ГОСТРА ПРОМЕНЕВА ХВОРОБА ВІД ЗОВНІШНЬОГО рівномірний опромінення
  7. III. Документи, необхідні для захисту практики

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:

1. Джерела іонізуючого випромінювання, що застосовуються в галузях господарства.

2. Організація захисту при роботі з закритими джерелами іонізуючого випромінювання.

3. Організація і принципи захисту при роботі з радіоактивними речовинами у відкритому вигляді.

4. Розрахункові способи при організації захисту.

ОБСЯГ самостійної роботи:

1. Рішення ситуаційних завдань із розрахунку захисту.

Джерела іонізуючого випромінювання, що застосовуються в медицині, ділять на радіонуклідні и нерадіонуклідние. До складу останніх радіоактивну речовину не входить, іонізуючі випромінювання генеруються за допомогою технічних конструкцій - кенотронов, рентгенівських трубок, прискорювачів заряджених частинок і т.д. До складу радіонуклідних джерел обов'язково входить радіоактивна речовина. Ці джерела, в свою чергу, поділяються на закриті и відкриті.

ДЖЕРЕЛО ЗАКРИТИЙ - радіонуклідної джерело іонізуючого випромінювання, устрій якого виключають надходження містяться в ньому радіонуклідів в навколишнє середовище в умовах застосування і зносу, на які він розрахований.

ДЖЕРЕЛО ВІДКРИТИЙ - радіонуклідної джерело, при використанні якого можливе надходження містяться в ньому радіонуклідів в навколишнє середовище.

ЗАХИСТ від зовнішнього гамма-та рентгенівського випромінювань виконується шляхом:

а) споруди захисних екранів і огороджень з поглинаючих матеріалів;

б) збільшення відстані між робочим місцем і джерелом вивчення;

в) зменшення часу перебування в сфері дії випромінювання;

г) зменшення активності джерела іонізуючого випромінювання.

потенційна небезпека радіаційного об'єкта визначається його можливим радіаційним впливом на населення і навколишнє середовище при можливу радіаційну аварію.

Потенційно більш небезпечними є радіаційні об'єкти, в результаті діяльності яких при аварії можливо опромінення не тільки працівників об'єкта, а й населення. Найменш небезпечними радіаційними об'єктами є ті, де виключена можливість опромінення осіб, що не відносяться до персоналу.

За потенційної радіаційної небезпеки встановлюється чотири категорії об'єктів.

К I категорії відносяться радіаційні об'єкти, на підводному човні на яких можливо їх радіаційний вплив на населення і навколишнє середовище і можуть знадобитися заходи щодо їх захисту.

під II категорії об'єктів радіаційний вплив при аварії обмежується територією санітарно-захисної зони.

К III категорії належать об'єкти, радіаційний вплив на підводному човні яких обмежується територією об'єкта.

К IV категорії належать об'єкти, радіаційний вплив від яких при аварії обмежується приміщеннями, де проводяться роботи з джерелами випромінювання.

Категорія радіаційних об'єктів повинна встановлюватися на етапі їх проектування за погодженням з органами державного нагляду в галузі забезпечення радіаційної безпеки. Для діючих об'єктів категорії встановлюються адміністрацією за погодженням з органами державного санітарно-епідеміологічного нагляду.Порядок роботи | Розміщення радіаційних об'єктів і зонування територій