На головну

Фізичні основи реєстрації та дозиметрії іонізуючих випромінювань | Іонізаційний метод реєстрації та дозиметрії | Сцинтиляційне метод дозиметрії | Люмінесцентні методи дозиметрії | Фотографічний метод дозиметрії | Прилади для радіаційного контролю | Радіометри СРП-68-01 | Порядок роботи. | Підготовка приладу до роботи | Порядок роботи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Порядок роботи

  1. Середня квадратична похибка (СКП). Формули Гауса і Бесселя. Порядок матобработкі ряду равноточних вимірювань. Гранична абсолютна і відносна похибки.
  2. I. Завдання для самостійної роботи
  3. I. Завдання для самостійної роботи
  4. I. Основні рекомендації і вимоги до виконання контрольної роботи
  5. I. Цілі і завдання курсової роботи.
  6. I. Мета роботи
  7. II. Виконання роботи

Включити дозиметр, для чого встановити перемикач діапазону в один з пунктів: мР / год або мкЗв / год, а перемикач режимів роботи - в положення «Контр». Натиснути на кнопку «скидання».

На цифровому табло при правильному функціонуванні рахункових пристроїв дозиметра має відобразитися число 0515.

Прилад готовий до роботи.

Встановити перемикач режимів роботи в положення «ПОШУК», перемикач піддіапазонів - в положення мР / год-або мкЗв / год. Натиснути на кнопку «скидання». Відлік показань проводиться безпосередньо в одиницях встановленого режиму. У режимі «ПОШУК» зміна інформації на цифровому табло здійснюється в такт з миготінням коми в молодшому розряді.

У режимі «ВИМІР» на цифровому табло відображаються нулі і блимає кома в молодшому розряді. Відлік показань проводиться з появою цифр в момент припинення мигання коми.

Показання на цифровому табло зберігаються до моменту натискання кнопки «Скидання» і запуску дозиметра на новий етап вимірювання.

Для отримання більш точних показань необхідно провести 3-5 вимірів на одному місці і обчислити середній показник.

Показання читаються наступним чином:

наприклад, в діапазоні мкЗв / год - На цифровому табло 0.0.14 - Це значить 0,14 мкЗв / год або 14 мкР / год.

в діапазоні мР / год 0.0.14 - 0,014 мР / год або 14 мкР / год.

 ДОЗИМЕТР ДБГ-06Т | РОЗРАХУНКОВІ МЕТОДИ ОЦІНКИ РАДІАЦІЙНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ТА ЗАХИСТУ ВІД ЗОВНІШНЬОГО ОПРОМІНЕННЯ