На головну

Обмеження медичного опромінення населення | Радіаційний дозиметричний контроль ПРИ РОБОТІ З ДЖЕРЕЛАМИ ІОНІЗУЮЧИХ випромінювань | Фізичні основи реєстрації та дозиметрії іонізуючих випромінювань | Іонізаційний метод реєстрації та дозиметрії | Сцинтиляційне метод дозиметрії | Люмінесцентні методи дозиметрії | Фотографічний метод дозиметрії | Прилади для радіаційного контролю | Радіометри СРП-68-01 | Порядок роботи. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Порядок роботи

  1. Середня квадратична похибка (СКП). Формули Гауса і Бесселя. Порядок матобработкі ряду равноточних вимірювань. Гранична абсолютна і відносна похибки.
  2. I. Завдання для самостійної роботи
  3. I. Завдання для самостійної роботи
  4. I. Основні рекомендації і вимоги до виконання контрольної роботи
  5. I. Цілі і завдання курсової роботи.
  6. I. Мета роботи
  7. II. Виконання роботи

- При роботі з приладом СРП-88Н в режимі пошуку зміна інтенсивності потоку гамма-випромінювання необхідно відстежувати по стрілочному індикатору, для чого перемикач ДІАПАЗОН встановлювати в положення, при якому стрілка індикатора коливається в межах від однієї третьої до кінцевого значення шкали.

- Для більш точних вимірювань в режимі пошуку і при радіометричної зйомки місцевості показання приладу зчитуються з цифрового табло.

- Експозиція в положеннях перемикача ДІАПАЗОН «0,1» і «0,3» дорівнює 10 с. При цьому максимально вимірювана величина потоку гамма-випромінювання при експозиції 10 с не повинна перевищувати 9000 з-1.

- Необхідний поріг звукової сигналізації величиною 0,2, 0,4 або 0,8 максимального значення встановленого піддіапазону може бути встановлений перемикачем ПОРІГ (відповідно положення «2», «4» і «8» перемикача). У положенні ИЗМ перемикача ПОРІГ звукова сигналізація відключена, а в положенні «0» здійснюється моніторний режим, тобто сигналізація працює в режимі звукової індикації інтенсивності реєстрованого випромінювання.

- При вимірюванні інтенсивності випромінювання від радієвого джерела для подання інформації в одиницях потужності експозиційної дози (мкР / год) досить показання цифрового табло розділити на значення чутливості блоку детектування (3752 з-1? м2? мг-1) І помножити отримане значення на 1000. При вимірюванні інтенсивності випромінювання від відомого моноенергетичного джерела слід враховувати енергетичну залежність чутливості блоку детектування приладу СРП-88Н (відповідно до графіка).

 Підготовка приладу до роботи | ДОЗИМЕТР ДБГ-06Т