На головну

дози ВИПРОМІНЮВАННЯ | Біологічна дія ІОНІЗУЮЧИХ випромінювань. Радіаційний ФОН ВИПРОМІНЮВАННЯ. РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ОПРОМІНЕННЯ | Вимоги до обмеження опромінення населення | Обмеження опромінення техногенними джерелами | Обмеження опромінення населення природними джерелами | Обмеження медичного опромінення населення | Радіаційний дозиметричний контроль ПРИ РОБОТІ З ДЖЕРЕЛАМИ ІОНІЗУЮЧИХ випромінювань | Фізичні основи реєстрації та дозиметрії іонізуючих випромінювань | Іонізаційний метод реєстрації та дозиметрії | Сцинтиляційне метод дозиметрії |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Фотографічний метод дозиметрії

  1. B2 Методологічний цикл ІНСАРАГ
  2. G9 Навчання ПСО і методологія розвитку
  3. I. Лабораторні методи дослідження
  4. I. Методичні вказівки
  5. I. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ РОЗДІЛ
  6. I. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ РОЗДІЛ
  7. II. Наука як процес пізнання. Форми і методи наукового пізнання. Структура естественнoнаучного пізнання

Вплив іонізуючого випромінювання на фотоемульсію викликає ефект, аналогічного впливу видимого світла. Фотоемульсія є тонким шаром желатину, нанесеного на підкладку з целулоїду, скла або іншого матеріалу, в якому рівномірно розподілені дрібні (0,1-1 мкм) кристали галоидного срібла (зазвичай AgBr і AgCl). Під дією іонізуючих частинок в кристалах утворюються центри прояви, що складаються з груп атомів металевого срібла. Сукупність цих центрів створює приховане зображення. У процесі прояву відбувається відновлення металевого срібла в тих кристалах, в яких утворилися центри прихованого зображення, що призводить до почорніння фотоемульсії. Подальше закріплення (фіксування) виводить з емульсії залишки непоновлення срібла і вона стає нечутливою до випромінювання.

Фотографічний метод реєстрації іонізуючих випромінювань має ряд переваг в порівнянні з іншими методами: дешевизна, документальність (оброблені плівки можна зберігати), можливість масового застосування, несприйнятливість до ударів, зміни температури і ін.

До недоліків методу слід віднести: відносно невисоку чутливість, неможливість вимірювання еквівалентної дози безпосередньо в процесі опромінення, залежність показань від умов обробки плівки і ін.Люмінесцентні методи дозиметрії | Прилади для радіаційного контролю