На головну

ВИДИ ІОНІЗУЮЧИХ випромінювань | дози ВИПРОМІНЮВАННЯ | Біологічна дія ІОНІЗУЮЧИХ випромінювань. Радіаційний ФОН ВИПРОМІНЮВАННЯ. РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ОПРОМІНЕННЯ | Вимоги до обмеження опромінення населення | Обмеження опромінення техногенними джерелами | Обмеження опромінення населення природними джерелами | Обмеження медичного опромінення населення | Радіаційний дозиметричний контроль ПРИ РОБОТІ З ДЖЕРЕЛАМИ ІОНІЗУЮЧИХ випромінювань | Фізичні основи реєстрації та дозиметрії іонізуючих випромінювань | Іонізаційний метод реєстрації та дозиметрії |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

ВСТУП

  1. A1 Введення
  2. F1.1 Введення
  3. F11.1 Введення
  4. F14.1 Введення
  5. F3.1 Введення
  6. I. Вступ
  7. I. ВСТУП

радіоактивність - не нове, створене людиною явище, а природний атрибут матерії. Природні радіонукліди увійшли до складу Землі з початку її утворення і поширені в літосфері, гідросфері і атмосфері. Навіть всі живі організми містять радіоактивні речовини в невеликих кількостях. Випромінювання від природних радіонуклідів не роблять помітного впливу на існування організмів, якщо знехтувати можливими генетичними наслідками їх опромінення малими дозами.

Однак радіаційна обстановка в біосфері в останні 50-60 років істотно змінилася в результаті глобальних випадінь після ядерних випробувань, ядерних вибухів в мирних цілях і великомасштабних аварій на підприємствах ядерного паливного циклу (НВО «Маяк», Чорнобильська АЕС і ін.). Все це накладається на природний радіаційний фон.

З моменту відкриття радіоактивності радіоактивні речовини і джерела іонізуючих випромінювань знаходять все більш широке застосування у всіх галузях промисловості, науки, охорони здоров'я, що зажадало законодавчого регулювання їх застосування. У зв'язку з цим в нашій країні прийняті Федеральні закони «Про радіаційної безпеки населення» та «Про використання атомної енергії», які визначають правові засади забезпечення радіаційної безпеки. Зазначені закони створили основу для переходу на нову стратегію забезпечення радіаційної безпеки, яка включає обмеження опромінення населення від усіх джерел - техногенних, природних і медичних.

У розвиток цих законів з урахуванням світової практики розроблені і затверджені «Норми радіаційної безпеки (НРБ-99) СП 2.6.1.758-99», які регламентують вимоги законів у формі основної дозової межі, допустимі та контрольних рівнів впливу іонізуючих випромінювань та інших вимог щодо обмеження опромінення людини. Шляхи забезпечення радіаційної безпеки представлені в «Основних санітарних правилах забезпечення радіаційної безпеки» (ОСПОРБ-99) СП 2.6.1.799-99.

Цей навчальний посібник призначений для студентів медико-профілактичного факультету та присвячене питанням радіаційної безпеки та захисту населення і навколишнього середовища.

Навчальний посібник знайомить студентів з основами ядерної фізики, властивостями іонізуючих випромінювань, принципами захисту персоналу та населення від техногенних джерел і при медичних діагностичних дослідженнях, біологічною дією, нормуванням і обмеженням опромінення персоналу і населення за нормальних умов експлуатації техногенних джерел і в умовах радіаційної аварії, а також повідомить про природному радіаційному фоні і методах його вимірювання. У посібнику викладено методи дослідження об'єктів навколишнього середовища, поводження з радіоактивними відходами.

У зв'язку з введенням Постановою Уряду №93 від 28.01.97 р щорічної радіаційно-гігієнічної паспортизації організацій, що використовують джерела іонізуючого випромінювання здійснюватиме, і територій, особливу увагу в посібнику приділено розрахунку річних індивідуальних ефективних і колективних доз зовнішнього і внутрішнього опромінення персоналу і населення за рахунок глобальних випадінь, радіоактивних забруднень, природних джерел і медичних діагностичних процедур, з подальшим розрахунком колективного та індивідуального ризиків виникнення стохастичних ефектів.

Сподіваємося, що даний навчальний посібник буде сприяти кращому засвоєнню студентами курсу, що вивчається.

 додаток №1 | ФІЗИЧНІ ОСНОВИ РАДІАЦІЙНОЇ ГІГІЄНИ