Головна
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

заявки про фіксацію в ЕГАИС відомостей про виробництво за добу

  1. II) Виробниче підприємництво. Втрати у виробничому підприємництві
  2. IV.1.2) Загальні презумпції в приватному судочинстві.
  3. IV.4.4) Претор в приватному судочинстві.
  4. Stock turnover - Коефіцієнт оборотності матеріально-виробничих запасів, раз
  5. АВАРІЙНІ СИТУАЦІЇ НА ВИРОБНИЦТВІ рідкого ХЛОРУ І ПОРЯДОК ДІЙ ЩОДО ЇХ УСУНЕННЯ
  6. Адачі 5. Визначення режимів захисту робітників, службовців і виробничої діяльності промислового підприємства.
  7. Активна частина основних виробничих засобів

Заявка про фіксацію в ЕГАИС відомостей про виробництво за добу продукції фіксується в системі не пізніше 24 годин робочого дня, наступного за кожними цілодобово вимірювання, по кожному найменуванню продукції, що виробляється після фіксації відповідних файлів АСІіУ. У разі відсутності виробництва за добу продукції заявка не представляється.

У заявці відбивається обсяг виробленої продукції, що пройшла весь цикл технологічної обробки, включаючи продукцію, розлиту в споживчу тару і підготовлену до розливу, і відповідає вимогам, зазначеним в затверджених в установленому порядку документах на відповідний вид продукції.

У заявку не включається обсяг виробленої продукції, що знаходиться в незавершеному виробництві, тобто яка не пройшла повний цикл технологічної обробки і не відповідає вимогам, зазначеним в затверджених в установленому порядку документах на відповідний вид продукції.

У заявці про фіксацію в ЕГАИС відомостей про виробництво продукції за добу в полях "1. Номер", "2. Дата заявки", "3. Статус" вводяться відповідно номер заявки, період і її статус. Статус заявки вибирається з випадаючого довідника.

В поле "1. Фасовка продукції" Розділу "Ознаки відомостей про фасування продукції" вибирається відповідний ознака виробленої продукції. При цьому етиловий спирт, в тому числі дистиляти, можуть бути тільки нефасовані.

У заявці про фіксацію в ЕГАИС відомостей про виробництво продукції за добу Розділів "Властивості фасованої продукції" та "Властивості нефасованого продукції" в полях "1. Номер ЕГАИС", "2. Статус" формуються і заповнюються автоматично після збереження заявки.

Поле "3. Дата складання документа" заповнюється автоматично і не підлягає редагуванню.

Поля "4. Номер документа" і "5. Дата заявки" вказуються відповідно порядковий номер заявки і її дата. Фіксація заявки зі статусом "Створено" з однієї і тієї ж датою не допускається.

В поле "6. Номер версії. Дата уточнення. Коментар" номер версії і дата уточнення заповнюються автоматично, коментар заповнюється оператором організації.

Поля "7. Найменування продукції", "8. Вид продукції", "9. Фортеця,%" і "10. Ємність, л" заповнюються автоматично після вибору оператором виробника найменування продукції з відповідного довідника.

У Розділі "Властивості фасованої продукції" в поле "11. Кількість алкогольної продукції, шт" вказується в штуках кількість продукції, розлитої (розфасованої) в споживчу тару (тільки для фасованої продукції) за добу - заповнюється оператором організації-виробника продукції.

Поле "12. Обсяг готової продукції, дав" - заповнюються автоматично після заповнення оператором організації-виробника поля "11. Кількість готової продукції, шт".

У Розділі "Властивості нефасованого продукції" в поле "11. Обсяг готової продукції, дав" вказується в далах кількість продукції, виробленої за добу - заповнюється оператором організації-виробника продукції.

У заявці про фіксацію в ЕГАИС відомостей про виробництво за добу Розділу "Властивості фасованої продукції" Підрозділу "Інформація про сировину" вибирається відповідна вкладка "ЕС" і "СП", вибір, якій залежить від сировини, з якого зроблена продукція.

При фіксації відомостей про сировину, що використовується для виробництва фасованої продукції, вкладка "Інше сировину" не використовується.

Усередині вкладок поля "1. Найменування сировини", "2. Одиниця виміру" заповнюються автоматично після вибору оператором виробника найменування сировини з відповідного довідника. Відомості про дистилятах розташовані у вкладці "СП".

Поле "3. Кількість" - заповнюється оператором виробника кількість, використовуваного сировини для виробництва продукції за добу, в далах.

У заявці про фіксацію в ЕГАИС відомостей про виробництво за добу Розділу "Властивості нефасованого продукції" Підрозділ "Інформація про сировину" використовується для фіксації інформації про сировину, при якому вибирається відповідна вкладка "ЕС", "СП" або "Інше сировину", в залежності від сировини, з якого зроблена продукція.

Усередині вкладок поля "1. Найменування сировини", "2. Одиниця виміру" заповнюються автоматично після вибору оператором виробника найменування сировини з відповідного довідника.

Поле "3. Кількість" - заповнюється оператором виробника кількість, використовуваного сировини для виробництва продукції за добу, в тоннах або далах.

Підрозділ "Інформація про завдані ФСМ" Розділу "Властивості фасованої продукції" в заявці про фіксацію в ЕГАИС відомостей про виробництво за добу не заповнюється виробниками щодо алкогольної продукції, що поставляється на експорт.

Поля "1. Номер", "2. Дата" і "2. Кількість марок, шт" в підрозділі "Інформація про завдані ФСМ" Розділу "Властивості фасованої продукції" заповнюються автоматично, після додавання оператором організації відповідної відомості нанесення ФСМ.

 Про виробництво за добу | I. Загальні положення