Головна
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

До методичних рекомендацій для студентів з вивчення теми

  1. II. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
  2. II. Організація навчально-дослідницької практики студентів
  3. III. Програма проміжної атестації студентів
  4. V. Оціночні кошти для поточного контролю успішності, проміжної атестації за підсумками освоєння дисципліни і навчально-методичне забезпечення самостійної роботи студентів
  5. Актуальність теми, мотивація до її вивчення
  6. Анкетування студентів нового набору
  7. Базисні знання студентів, необхідні для реалізації цілей заняття.

Пояснювальна записка

«Генетичний зв'язок речовин»

з дисциплін «Неорганічна хімія», «Органічна хімія»

Дисципліни «Неорганічна хімія», «Органічна хімія» вивчаються в третьому і четвертому семестрі другого року навчання спеціальності «Фармація».

Рекомендації призначені для студентів 2 курсів спеціальності «Фармація», метою яких є міцне оволодіння програмним обсягом знань і умінь і створення умов для поглибленого вивчення в подальшому фармацевтичної хімії. Використовуючи ці методичні рекомендації можна сформувати навик по розшифровці генетичних ланцюгів неорганічних і органічних сполук.

Основні цілі даного посібника: розвиток пізнавальних інтересів і інтелектуальних здібностей в процесі самостійної розшифровки і складанні генетичних ланцюгів, забезпечення методичної допомоги через створення банку завдань на генетичний зв'язок хімічних речовин.

Матеріал практичних завдань відповідає змісту пройдених на заняттях з неорганічної та органічної хімії тем. Для глибокого засвоєння матеріалу буде надана можливість самим створювати різні ланцюжки перетворень речовин.

Після закінчення занять студенти зможуть набути впевненості в своїх силах, необхідну для виконання завдань за класифікацією речовин, їх хімічні властивості, способи одержання та умовах протікання реакцій. Сформований навик допоможе швидко і якісно виконати завдання на іспиті з хімії. У студентів сформується навичка роботи з додатковою літературою з метою пошуку потрібної інформації, що абсолютно необхідно майбутньому фахівцю фармацевту.

 Розрахунок режімів Різання при шліфуванні | II. Генетичний ряд неорганічних речовин.