Головна

гідрометалургійні процеси | вилуговування | Виділення металів з розчинів | допоміжні процеси | Електролітичне осадження (електроліз з нерозчинним анодом) | Електролітичне рафінування (електроліз з розчинною анодом) | Руди та мінерали кольорових металів | збагачення руд | Вторічноесирье кольорових металів | Шихта і металургійне паливо |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Рекомендаційні СПИСОК

  1. Hyundai Elantra Black & White> бортжурнал> 13. Список хороших виробників автозапчастин
  2. Nbsp; Список скорочень
  3. БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК
  4. бібліографічний список
  5. бібліографічний список
  6. бібліографічний список
  7. БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

Короткий довідник по металургії кольорових металів / Гудима Н. В., Шейн Я. П. - М .: Металургія, 1975. - 536 с.

Севрюков Н. Н. Металургія кольорових металів. - М .: Металургія, 1969. - 408 с.

Основи металургійного виробництва (кольорова металургія) / Неуструев А. А. - М .: Металургія, 1984. - 288 с.

Технологія металургійного виробництва кольорових металів (теорія і практика) / Матвєєв Ю. М., Стрижко В. С. - М .: Металургія, 1986. - 368 с.

Металургія рідкісних металів / Зелікман А. Н., Коршунов Б. Г. - М .: Металургія, 1991. - 432 с.

Основи теорії металургійних процесів / Аграчева Р. А., Гофман І. П. - М .: Металургія, 1965. - 276 с.

Теорія металургійних процесів / Вольський А. Н., Сергіївська Е. М. - М .: Металургія, 1968. - 344 с.

Фізична хімія / Жуховицкий А. А., Шварцман Л. А. - М .: Металургія, 1968. - 520 с.

Теорія пірометалургійних процесів / Ванюков А. В., Зайцев В. Я. - М .: Металургія, 1993. - 384 с.

Теорія гідрометалургійних процесів / Вольдман Г. М., Зелікман А. Н. - М .: Металургія, 1993. - 400 с.

Розрахунки гідрометалургійних процесів / Набойченко С. С., Юнь А. А. - М .: МИСиС, 1995. - 428 с.

Практикум по гідрометалургії / Набойченко С. С., Лобанов В. Г. - М .: Металургія, 1992. - 336 с.

Полькін С. І., Адамов Е. В. Збагачення руд кольорових і рідкісних металів. - М .: Недра, 1975. - 461 с.

Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Теорія гідрометалургійних процесів" / Упоряд. В. В. Беренда і ін. - Запоріжжя: ЗІЇ, 1990. - 76 с.

Збір та обробка вторинної сировини кольорових металів / Колобов Г. А., Бредіхін В. Н., Чернобаев В. М. - М .: Металургія, 1993. - 288 с.

 14-Колобов Г. А.
Огнеупорниеі теплоізоляційні матеріали | ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК