Головна
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

II. ОБЛАДНАННЯ І МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБОТИ

  1. I Нормативні правові акти та інші офіційні матеріали
  2. I. Завдання для самостійної роботи
  3. I. Завдання для самостійної роботи
  4. I. Нормативно-правові матеріали
  5. I. Основні рекомендації і вимоги до виконання контрольної роботи
  6. I. Цілі і завдання курсової роботи.
  7. I. Мета роботи

ВАКУУМНО-плівкового формування

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни «Матеріалознавство» для студентів машинобудівних спеціальностей

Факультет: Машинобудівний (МСФ)

Забезпечує кафедра: «Матеріалознавство і технологія металів»

Томськ 2007

УДК 672.13: 673.3 (075.8)

Вакуумно-плівкова формування

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисциплін «Основи технології художньої обробки матеріалів», «Технологічні процеси машинобудівного виробництва» для студентів машинобудівних спеціальностей.

Томськ: Изд-во ТПУ, 2007. - 7 с.

Укладач: доцент, к. Т. Н. Ю. П. Єгоров

Рецензент: доцент, к. Т. Н. Євтюшкіна Ю. А.

Методичні вказівки розглянуті і рекомендовані до видання методичною семінаром кафедри «Матеріалознавство і технологія металів» 26 жовтня 2006 р

Зав. кафедрою

доц., к. Т. Н. Ю. П. Єгоров

Схвалено навчально-методичною комісією МСФ

Голова навчально-методичної

комісії, доц, к. Т. Н. Н. А. Купріянов

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА

ВАКУУМНО-плівкового формування

I. Мета роботи:

1. Вивчити технологічний процес вакуумно-плівкового формування.

2. Для обраної моделі приготувати ливарну форму методом вакуумно-плівкового формування.

II. ОБЛАДНАННЯ І МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБОТИ

устаткування: Формувальний стіл, нагрівач плівки, моделі, литниковая система, вакуумна камера з ресивером, форвакуумних насос

матеріали: Етілінвінілацетатная плівка 75-100мкм, сухий пісок.Дослідження біполярного транзистора із загальним емітером в статичному режимі | ВАКУУМНО-плівкового формування