На головну
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ОСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІНИ

  1. I. МІСЦЕ ДИСЦИПЛІНИ В СТРУКТУРІ ОСНОВНИЙ ОСВІТНЬОЇ
  2. I. Основні рекомендації і вимоги до виконання контрольної роботи
  3. I. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛІНИ
  4. I. Цілі і завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі
  5. I. Цілі і завдання освоєння дисципліни
  6. II. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
  7. II. РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

При освоєнні дисципліни студенти повинні придбати теоретічекіе і практичні навички, необхідні для виконання завдань, що стоять перед фахівцями сільського господарства, з проведення комплексу організаційних і спеціальних заходів при веденні тваринництва в умовах радіоактивного забруднення середовища, раціонального використання забрудненій радіонуклідами продукції тваринництва, з діагностики, профілактики та лікуванню наслідків радіаційного впливу на організм тварини, по використанню методів радіоізотопного аналізу і проведення радіологічної експертизи об'єктів ветеринарного нагляду.

Для досягнення глибоких теоретичних знань і практичних навичок в області сільськогосподарської радіобіології студенти повинні освоїти основні напрямки дисципліни:

Розділ 1. Елементи ядерної фізики;

Розділ 2. Радіометрія і дозиметрія іонізуючих випромінювань;

Розділ 3. Основи радіоекології і радіотоксікологіі;

Розділ 4. Біологічна дія іонізуючих випромінювань;

Розділ 5. Променеві ураження;

Розділ 6. Експертиза об'єктів ветеринарного нагляду;

Раздел7. Використання радіоактивних ізотопів і іонізуючого випромінювання в тваринництві;

Розділ 8. Основи радіаційної безпеки та організація робіт з радіоактивними речовинами.

ЗМІСТ І ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Загальний обсяг самостійної роботи з дисципліни для спеціальностей:

110305 - Технологія виробництва і переробки сільськогосподарської продукції - 40 годин,

в тому числі:

- Підготовка до поточних занять -13 годин;

- Самостійна робота - 10 годин;

- Виконання і захист домашніх завдань (контрольних робіт) - 17 годин;

110401 - Зоотехния - 52 години,

в тому числі:

-підготовка до поточних занять -20 годин;

- Самостійна робота - 10 годин;

- Виконання і захист домашніх завдань (контрольних робіт) - 22 години.

Самостійну роботу студенти виконують протягом навчального семестру, у вільний від лекційних та лабораторно-практичних занять час, використовуючи рекомендовані і інші літературні джерела.

Формою контролю самостійної роботи студентів є бесіда з викладачем з конкретних питань кожної теми.

Розділи дисципліни «Сільськогосподарська біологія», зміст тим з позначенням конкретних питань для самостійних робіт за спеціальностями 110305 і 110401 представлені в табл. 1.

Таблиця 1. Розділи дисципліни і зміст тем і питань для самостійних робіт

 Номерраздела дисцип-ліни  Теми самостійної роботи і питання  Годинники
 Прогнозування надходження радіонуклідів в корми і продукти тваринництва. Використання кормових угідь, забруднених радіонуклідами. Нормування надходження радіонуклідів в організм сільськогосподарських жівотнихВопроси: * Вплив фізико-хімічного стану радіонуклідів у воді, ґрунті та кормах на перехід їх у продукти тваринництва * Заходи, спрямовані на зниження кореневого надходження радіонуклідів в рослини * Гігієнічні вимоги до безпеки і харчової цінності харчових продуктів * Шляхи використання кормів, тварин і продукції тваринництва, забруднених радіонуклідами  2 ч  2год
 * Технологічні способи обробки продукції тваринництва, забрудненої радіонуклідамі.Вопроси: * Методи дезактивації кормів для тварин в разі їх забруднення радіонуклідами * Кислотний і безкислотний (сичужний) способи переробки молока, забрудненого радіо- нуклідами  4 ч  2 ч
 Особливості клінічної картини гострої променевої хвороби, викликаної внутрішнім опроміненням. Особливості перебігу хвороби у різних видів сільськогосподарських жівотнихВопроси: * Вплив іонізуючих випромінювань на органи травлення, розмноження, кров і кровотворні органи, імунологічну реактивність тварин * Значення природної радіо- активності і малих доз іонізуючого випромінювання здійснюватиме на біологічні процеси
 Принципи радіохімічного аналізу при визначенні активності об'єктів ветнадзора за змістом стронцію-90, цезію-137, йоду-131Вопрос: * Прижиттєве визначення стронцію-90 в скелеті великої рогатої худоби по радіометричним і хімічним аналізам кісткової тканини  2 ч  2 ч

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Бєлов А. Д .. Біологія / А. Д. Бєлов, В. А. Киршин, Н. П. Лисенко та ін. - М .: Колос, 1999. - 384 с.

2. Бєлов А. Д .. Ветеринарна радіобіологія / А. Д. Бєлов, В. А. Киршин. - М .: Агропромиздат, 1987. - 287 с.

3. Гігієнічні вимоги до безпеки і харчової цінності харчових продуктів: СанПіН 2.3.2.1078-01. -, 2002.

4. Журнали «Радіаційна біологія», «Радіоекологія». - 2000-2009. - № 1-6.

5. Лисенко Н. П. Ведення тваринництва в умовах радіоактивного забруднення середовища / Н. П. Лисенко, А. Д. Пастернак, Л. В. Рогожина і ін. - СПб .: Лань, 2005. - 240 с.

 ВСТУП | Методичні рекомендації щодо ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ