Головна

Додаток № 1. Щоденник практики ... ... | I. Загальні положення | II. Вимоги до студентів при проходженні практики | | V. Критерії оцінки практики | Спеціальність 030912 Право і організація соціального забезпечення | Спеціальність СПО 030912 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Після закінчення практики, кожен студент складає в письмовому вигляді звіт про проходження практики.

  1. I. Створити звіт Співробітники, в якому вказати табельні номери, прізвища та спеціальності співробітників фірми.
  2. I. Характеристика на студента, що проходив практику
  3. II. Організація навчально-дослідницької практики студентів
  4. II. Вимоги до студентів при проходженні практики
  5. III. Зміст тими та поради студенту
  6. III. Програма проміжної атестації студентів
  7. IV. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ПО ПРАКТИЦІ

Зміст звіту має включати в себе:

- Місце, час і тривалість проходження практики;

- Інформацію про організацію, відділі де студент проходив практику, аналіз діяльності даної організації;

- Короткий опис роботи з окремих розділів програми практики;

- Частка участі в розробці документів, в поточній роботі підрозділу бази практики;

- Визначення проблем, що виникли в процесі проходження практики і пропозиції щодо їх усунення;

- Висновки за підсумками практики про набуті знання, уміннях і навичках;

- Ступінь корисності практики для майбутньої самостійної роботи.

Звіт повинен відображати виконання індивідуального завдання програми практики, завдань і доручень, отриманих від керівника практики від організації за місцем її проходження.

При написанні звіту про практику рекомендується дотримуватися наступного плану:

Зміст

Частина звіту. Практика в Пенсійному Фонді РФ.

Частина звіту. Практика в Органах соціального захисту.

4. Заключна частина (Повинна містити в короткій формі сформульовані студентом основні висновки з практики, конкретні пропозиції щодо поліпшення роботи організації за місцем її проходження).

Бібліографія

Відгук, щоденник і звіт повинні бути підписані керівником підприємства організації за місцем її проходження та завірені печаткою даної організації.
III. Документи, необхідні для захисту практики | IV. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ПО ПРАКТИЦІ