Головна

Додаток № 1. Щоденник практики ... ... | I. Загальні положення | II. Вимоги до студентів при проходженні практики | IV. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ПО ПРАКТИЦІ | V. Критерії оцінки практики | Спеціальність 030912 Право і організація соціального забезпечення | Спеціальність СПО 030912 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

III. Документи, необхідні для захисту практики

  1. II. Організація навчально-дослідницької практики студентів
  2. II. Вимоги до оформлення. Порядок написання і захисту.
  3. II. Вимоги до студентів при проходженні практики
  4. II.1. Особливості проходження переддипломної практики на підприємствах різних галузей і форм власності
  5. II.4. Особливості проходження переддипломної практики в податкових органах
  6. IV. Обов'язки керівника практики базового установи

До захисту за підсумками практики студенти повинні представити наступну документацію:

- Атестаційний лист;

- Відгук від керівника практики за місцем її проходження;

- Щоденник практики;

- звіт по практиці.

3.1. Атестаційний лист заповнюється керівниками практики від освітньої організації і від організації за місцем її проходження. Він містить відомості про рівень освоєння студентом професійних компетенцій, види і обсяг виконаних робіт. Якість виконаних робіт оцінюється по системі «відмінно», «задовільно», «незадовільно»

Атестаційний лист надається комісії по здачі іспиту з професійного модулю.

3.2. У відгуку фіксується ступінь підготовленості студента для роботи за даною спеціальністю, рівень теоретичних знань, вміння організувати свій робочий день та інші якості, проявлені студентом в період практики, зауваження і побажання студенту, а також загальний висновок керівника практики за місцем її проходження про виконання студентом програми практики(Додаток 1).

3.3. Студент зобов'язаний вести щоденник практики. Щоденник практики ведеться з метою обліку відпрацьованого часу і щодня подається на підпис керівнику практики від організації за місцем її проходження.

Вимоги до ведення щоденника практики:

- Щоденник практики є документом, за яким студент звітує про виконання програми практики;

- Записи в щоденнику практиці повинні вестися щодня і містити повний перелік робіт, виконаних за день;

- Щоденник практики проглядається керівником практики від освітньої організації в дні відвідин практики за встановленим графіком;

- Після закінчення практики щоденник практики завіряється печаткою установи, де проходив практику студент;

- Щоденник практики разом зі звітом по практиці і здаються керівнику практики від освітньої організації.

Як додаток до щоденника практики студент оформляє графічні, фото-, відео-, матеріали, що підтверджують практичний досвід, отриманий на практиці.| Після закінчення практики, кожен студент складає в письмовому вигляді звіт про проходження практики.