Головна

Додаток № 1. Щоденник практики ... ... | III. Документи, необхідні для захисту практики | Після закінчення практики, кожен студент складає в письмовому вигляді звіт про проходження практики. | IV. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ПО ПРАКТИЦІ | V. Критерії оцінки практики | Спеціальність 030912 Право і організація соціального забезпечення | Спеціальність СПО 030912 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

II. Вимоги до студентів при проходженні практики

  1. I. Основні рекомендації і вимоги до виконання контрольної роботи
  2. II. Організація навчально-дослідницької практики студентів
  3. II. вимоги до оформлення контрольної роботи
  4. II. Вимоги до оформлення. Порядок написання і захисту.
  5. II. Вимоги до порядку надання адміністративної послуги
  6. II.1. Особливості проходження переддипломної практики на підприємствах різних галузей і форм власності

2.1. До початку практики студент зобов'язаний:

- На першому організаційному засіданні уважно вислухати інформацію керівника практики від освітньої організації про майбутню практиці, її цілі, завдання, базах практик, а також про можливості вибору потенційної бази проходження практики іногороднім студентам за місцем проживання;

- Надати керівнику практики від освітньої організації заяву із зазначенням побажання про вибір їм конкретної бази практики не пізніше, ніж за місяць до її початку. Іногородній студент може самостійно вибирати місце проходження практики за місцем проживання, погодивши його з керівником практики від освітньої організації, за умови, що програма практики буде реалізована в даній організації в повному обсязі;

- Перед проходженням практики уважно вивчити програму практики, вивчити навчальну літературу, методичні та інструктивні матеріали з практики та пройти співбесіду у керівника практики від освітньої організації, з тим, щоб бути підготовленими до вирішення конкретних завдань, які можуть виникнути під час проходження практики;

- Отримати у керівника практики від освітньої організації направлення на практику, щоденник практики і форму атестаційного листа;

- На проходження виробничої (переддипломної) практики отримати у наукового керівника індивідуальний лист-завдання(Додаток № 4);

- Самостійно прибути на місце проходження практики згідно з отриманим напрямку.

2.2. Під час проходження практики студент зобов'язаний:

- У встановлені терміни, сумлінно, в повному обсязі виконувати завдання передбачені програмою проходження практики;

- Дотримуватися вимог законодавства, правил внутрішнього трудового розпорядку та інші локальні акти, що визначають порядок діяльності працівників відповідної організації;

- Дотримуватися вимог охорони праці та пожежної безпеки;

- Проявляти ініціативу у вирішенні поставлених програмою практики завдань і застосовувати отримані теоретичні знання та навички;

- Вести щоденник практики;

- Перед закінченням практики скласти звіт про проходження практики і завірити його у керівника практики від організації;

- Нести відповідальність за виконувану роботу.I. Загальні положення |