На головну

Тема 6. Біологічна дія іонізуючих випромінювань | Етапи дії І.І. | Прямий механізм дії радіації | Непрямий механізм дії радіації | типовий липид | Дія на клітку | Класифікація радіаційних ефектів | Дія великих доз радіації. променеві хвороби | Віддалені наслідки дії радіації | Дія інкорпорованих радіонуклідів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Опосередкована дія радіації

  1. F3.3.1 Взаємодія з місцевими органами управління в НС
  2. А) Плата за негативний вплив на навколишнє середовище.
  3. антропогенний вплив
  4. Афлатоксікози, дія афлатоксинов на організм. Умови, що сприяють забрудненню продуктів харчування афлатоксинами, профілактика афлатоксікозов.
  5. Аероіони і їх лікувально-профілактичну дію
  6. Безпорадність і контроль над дією
  7. Біологічна дія атмосферних забруднень

Частина опромінених клітин повністю відновлює свої функції, інша частина зазнає різні фізіологічні, біохімічні зміни, втрачає свої біологічні функції. Пошкодження в опроміненому організмі одних систем неминуче викликає реакцію і зміна в інших. Це явище носить назву опосередкованого дії радіації. Підтвердженням цьому можуть служити такі факти:

1) Порівняння фізіологічних, біологічних і інших порушень в деякому органі при опроміненні всього організму і порушень при локальному опроміненні цього ж органу однієї і тієї ж еквівалентною дозою показує, що порушення виражені значно сильніше в разі загального опромінення. Ця відмінність враховується коефіцієнтом ризику.

2) Загибель клітин кісткового мозку має місце не тільки в опромінених, а й в екранованих зонах, захищених від радіаційного впливу. Правда, в екранованих зонах загибель виражена значно слабкіше.

3) Зміни генетичного апарату виявляються і в опромінених, і в екранованих клітинах.

4) Введення неопроміненим тваринам крові опромінених особин відтворює багато симптомів променевої хвороби.

Ці аргументи дозволяють зробити висновок, що променева патологія формується не тільки при прямому ураженні іонізуючим випромінюванням, але і в результаті опосередкованих ефектів.

Променева дія призводить до зниження стійкості організму до інфекцій: зменшується природна опірність організму, пригнічується набутий імунітет. Зниження імунітету спостерігається і при хронічному опроміненні малими дозами. Пригнічення імунітету в опроміненому організмі - складний процес, в основі якого лежать біохімічні та біофізичні порушення в клітинних структурах.

Одним з великого різноманіття опосередкованих ефектів опромінення є поява в опроміненому організмі токсичних речовин, які отримали назву "радіотоксини".

Отже: Первинна реакція, що розвивається при опроміненні не може бути зрозуміла пошкодженням тільки критичних систем (органів). -істотний фактор - опосередковані ефекти опромінення.

 Променева хвороба | Дія малих доз радіації