Головна

Тема 6. Біологічна дія іонізуючих випромінювань | Етапи дії І.І. | Прямий механізм дії радіації | Непрямий механізм дії радіації | типовий липид | Дія на клітку | Класифікація радіаційних ефектів | Дія малих доз радіації | Віддалені наслідки дії радіації | Дія інкорпорованих радіонуклідів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Променева хвороба

  1. ATAXIA HEREDITARIA. ХВОРОБА Фридрейха.
  2. III ГОСТРА ПРОМЕНЕВА ХВОРОБА ВІД ЗОВНІШНЬОГО рівномірний опромінення
  3. IV ГОСТРА ПРОМЕНЕВА ХВОРОБА при нерівномірному ОПРОМІНЕННІ
  4. Myotonia congenita. Хвороба Томсена.
  5. Базедова хвороба. MORBUS BASEDOWII.
  6. хвороба

- Це комплексна реакція організму на вплив великих доз іонізуючого випромінювання здійснюватиме.

Гостра променева хвороба виникає як реакція організму в результаті однократного зовнішнього рівномірного опромінення в дозах від 1 до 10 Грі більше. Залежно від отриманої дози гостра променева хвороба має три ступеня тяжкості:

1ст. - Легка (1-2 Гр),

2ст. - середня (2-4 Гр),

3ст. - важка (4-10 Гр). іноді використовують поняття: 4ст. > 6Гр - вкрай важка.

Клінічна картина розвитку гострої променевої хвороби дуже складна і складається з ряду стадій з чергуванням періодів поліпшення і погіршення загального самопочуття.

При тривалому опроміненні організму у відносно малих дозах розвивається хронічна променева хвороба. До її виникнення може призвести щоденне загальне опромінення 0,1 - 0,5гр при досягненні сумарної дози 0,7 - 1,0 Гр. При цьому спостерігаються хвилеподібні зміни з боку кровотворення, причому тривалий час зберігається можливість відновлення клітинного складу крові. Поряд зі змінами в крові спостерігається порушення нервової, серцево-судинної, ендокринної систем. Хронічна променева хвороба може розвиватися при тривалому місцевому опроміненні або виборчому накопиченні радіонуклідів в окремих органах. Клінічна картина хронічної променевої хвороби визначається радиочувствительностью органу або тканини, а також зоною переважного опромінення.

 Дія великих доз радіації. променеві хвороби | Опосередкована дія радіації