Головна

Тема 6. Біологічна дія іонізуючих випромінювань | типовий липид | Дія на клітку | Класифікація радіаційних ефектів | Дія великих доз радіації. променеві хвороби | Променева хвороба | Опосередкована дія радіації | Дія малих доз радіації | Віддалені наслідки дії радіації | Дія інкорпорованих радіонуклідів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Прямий механізм дії радіації

  1. II.3.3) Сила і простір дії законів.
  2. III. Група допоміжних інструментів для сприяння у виконанні основного етапу операції.
  3. IV. Механізми реалізації Стратегії
  4. IV. Порядок оскарження дій (бездіяльності) посадових осіб, а також прийнятих ними рішень при наданні адміністративної послуги
  5. V. МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ
  6. VI. Механізм досягнення рівнів цільових показників.

- Це такі зміни, які виникають при безпосередньому поглинання молекулами енергії випромінювання вкл.

3стадія: мішень

 a, b, g

1стадія: ЕІ.І. поглинається безпосередньо біоактивними молекулами ( «мішенями»), в результаті чого виникають порушені і іонізовані молекули.

2Стадіі: Перерозподіл збудженими молекулами хат. енергії (DЕ):

 RH  RH++ е  + Н+.

де RH - біомолекул; Н - атом водню, який завжди присутній в органічних сполуках.  - Вільний радикал (електрично нейтральні атоми і молекули з непарним електроном на зовнішній орбіті).

3стадія: Іони і радикали взаємодіють як один з одним, так і з тими, що оточують молекулами. В результаті утворюються різні типи структурних пошкоджень, наприклад, руйнування ряду амінокислотних залишків в молекулах білка або порушення структури нуклеїнових кислот і т.д.Етапи дії І.І. | Непрямий механізм дії радіації