На головну

Сутність подвійного запису | Класифікація рахунків б.о. | Класифікація документів | Вимоги до складання первинних док. | Перевірка та обробка первинних документів | Організація документообігу | Інвентаризація, її види та порядок проведення | Способи виправлення помилок в облікових регістрах. | Форми бухгалтерського обліку | А) Базова форма |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

В) Машинні варіанти журнально-ордерної форми

  1. B. *Препарують окремі порожнини овальної форми
  2. I. Формирование полового самосознания
  3. II. Пухлинні форми
  4. II. Формирование стереотипа полоролевого поведения
  5. III. Формирование психосексуальных ориентаций
  6. III. Формирование ценовой стратегии
  7. IV. Научные картины мира. Этапы развития и формирования научных картин мира. Естественнонаучная картина мира

Організація механізованої обробки інформації у журнально-ордерній формі обліку передбачає ведення журналів-ордерів, де вказують кореспондуючі рахунки, що забезпечує точність і швидкість відображення бухгалтерських записів. У разі механізованого способу організації облікового процесу побудова журналів-ордерів ґрунтується на тих самих принципах, що і ручного. Всі журнали-ордери формуються за кредитовим принципом і по кожному синтетичному рахунку в розрізі кореспондуючих рахунків. Дебетові обороти по синтетичному рахунку враховують у кількох журналах-ордерах. Об'єднання їх відбувається в Головній книзі при формуванні інформації, відбитої в різних журналах-ордерах. В облікових реєстрах (журналах-ордерах і допоміжних відомостях) аналітичний облік суміщується з синтетичним. Більшість журналів-ордерів, як правило, містить кілька синтетичних рахунків. У журналах-ордерах аналітичний облік формується за показниками, необхідними для контролю і складання періодичної і річної звітності. У журнально-ордерній формі обліку, як правило, застосовуються місячні журнали-ордери, допоміжні відомості розраховані на більш тривалий час. Основними перевагами журнально-ордерної форми обліку є поєднання аналітичного і синтетичного обліку в одному реєстрі; забезпечення своєчасного і рівномірного відображення бухгалтерських записів протягом звітного періоду, а також забезпечення розподілу облікових робіт; можливість проведення аналізу господарської діяльності підприємства; скорочення загальної кількості облікових реєстрів. Однак у нових умовах господарювання журнально-ордерна форма не відповідає всім потребам управління підприємством, а саме: побудова журналів-ордерів не відповідає за складом аналітичних даних, необхідних для управління підприємством.Б) Спрощена форма | Меморіально-ордерна форма обліку