На головну

Ознаки канального руху газового потоку в печі. | Ознаки холодного ходу доменної плавки. | Гарячий хід доменної плавки. | Тугий хід доменної печі. | Захаращення горна доменної печі | Освіта охолодей в доменній печі і їх попередження | Особливості роботи доменної печі при скороченому витраті дуття | Аварії і пошкодження конструкцій доменних печей | Випуск чавуну і шлаку | Спостереження за охолоджуючими пристроями і зміна їх |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Ремонтів доменних печей

  1. Аварії і пошкодження конструкцій доменних печей
  2. ГН 3-28. Облицювання печей і камінів кахлями (декоративним камінням)
  3. Група 62 Вапняна фарбування печей, стояків, труб
  4. Історія розвитку дугових електричних печей
  5. Історія розвитку індукційних тигельних печей.
  6. Класифікація і коротка характеристика ремонтних робіт, виконуваних службами поточного і капітального ремонтів свердловин.

Доменна піч є складною інженерною спорудою, оптимальна конструкція окремих вузлів якої, з метою безпечних умов праці, вироблялася століттями.

Доменна піч - металургійний агрегат безперервної дії. Її кампанія, тобто час від задування після будівництва або капітального ремонту I розряду до чергового ремонту такого ж розряду досягає 10-15 років. За цей час відбувається істотне руйнування вогнетривкої кладки по всій висоті печі, виходять з ладу холодильники, зношується засипною і розподільний апарати, порушується футерування газовідводів і пиловловлювачів, деформується броньовий захист колошника. Все це призводить до ускладнень при подальшій експлуатації печі і може закінчитися серйозними аваріями.

Зазвичай найбільш значний розпал вогнетривкої кладки спостерігається в нижній і середній частині шахти, в заплічок, розпарити і поду. Так, за деякими даними вогнетривка кладка заплічок виходить з ладу в перші місяці експлуатації доменної печі і замінюється тут гарніссажем. Низька стійкість кладки в цьому районі обумовлена ??не тільки високими температурами, а й впливом на кладку надзвичайно агресивних первинних шлаків, що містять значну кількість монооксиду заліза (FeO). Що стосується руйнування вогнетривкої кладки поду, то в ряді випадків спостерігається розпал кладки до 5 метрів і більше нижче осі чавунної льотки, де скупчується до 3000 тонн "козлового" металу.

Руйнування кладки призводить до прогару холодильників, до нагрівання кожуха, що змушує в кінці кампанії печі проводити охолоджування кожуха Бризгалов (зовнішній полив кожуха). Сильний розпал вогнетривкої кладки призводить до значного зростання теплових втрат в навколишній простір і з охолоджувальною водою, до небезпеки деформації і розриву кожуха печі. Часто видування доменної печі на капітальні ремонти I і II розрядів обумовлена ??не проблемами в роботі основного і допоміжного обладнання печі, а неекономічністю далекої експлуатації печі внаслідок високих теплових втрат (до 30% і більше приходу тепла) і зростанням через це питомої витрати коксу.

Поряд із зносом вогнетривкої кладки печі виходить з ладу обладнання, яке обслуговує піч. Руйнується кладка камери горіння і купольна частина воздухонагревателей, плавляться верхні ряди насадки. Значно зношуються і інші деталі арматури повітронагрівачів.

Знос конструкцій і устаткування доменної печі і її допоміжних пристроїв зумовлює зупинку доменної печи на ремонт.

Збільшення міжремонтного періоду, запобігання передчасного виходу з ладу конструкцій основного і допоміжного обладнання комплексу печі, виняток аварійних ситуацій в доменних цехах досягається за рахунок організації планово-попереджувальних ремонтів (ППР), розробки і виконання технологічних інструкцій, наявності у кожної печі в цеху нормативного запасного обладнання , розробки і вдосконалення конструкцій і устаткування доменної печі.

Сутність і зміст планово-попереджувальних ремонтів. Під системою планово-попереджувальних ремонтів розуміється сукупність організаційних і технічних заходів щодо догляду, нагляду, експлуатації та ремонту устаткування і конструкцій, спрямованих на попередження передчасного зносу деталей, механізмів і кожуха печі і повітронагрівачів.

Основним змістом ППР є наступне.

1. внутрішньозмінні обслуговування (догляд і нагляд) і проведення профілактичних оглядів обладнання і конструкцій.

2. Виконання планових ремонтів обладнання і конструкцій.

Системою ППР передбачаються також планові профілактичні огляди устаткування інженерно-технічним персоналом механослужби. Ці огляди проводяться з метою виявлення несправностей, які можуть привести до поломки або аварійного виходу обладнання з ладу, а також для встановлення технічного стану найбільш відповідальних деталей і вузлів конструкцій і уточнення обсягів майбутнього за планом ремонту.

 



Зупинки доменної печі | Періодичність і тривалість ремонтів доменних печей