На головну

Провести вимірювання зміни інтенсивності поглинання потоку гамма випромінювання різними матеріалами. | РАДІАЦІЙНИЙ РОЗВІДКА | Теоретична частина. | Епіцентру повітряного ядерного вибуху | радіоактивних випадінь | Радіаційних катастроф і ядерних вибухів | Тактико-технічні характеристики дозиметрів і вимірювачів потужності експозиційної дози, що використовуються для радіаційної розвідки та дозиметричного контролю на об'єкті | Прилад ИМД-1С | Експериментальна частина. | ГЛОСАРІЙ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

ДОДАТОК

  1. До введення рекомендується повертатися після написання всієї роботи цілком. (Додаток 3)
  2. Карти, схеми (див. Додаток 45)
  3. Клієнтське браузерні додаток
  4. відокремлений додаток
  5. Організація регулярних додаткових занять (див. Додаток №1).
  6. Перетворення площини і їх додаток до рішення задач.
  7. Викладання історії в школі (Електронний додаток)

Таблиця 1-П

Список скорочень

 км - кілометр  км2 - квадратний кілометр  Дж - джоуль
 м - метр м2 - квадратний метр Т1/2 - період напіврозпаду
 дм - дециметр  мм2 - Квадратний міліметр  еВ - електрон-вольт
 см - сантиметр  кал - калорія  МеВ - мільйон електрон-вольт
 мм - міліметр  ккал - кілокалорія  СІ - система інтернаціональна
 мкм - мікрометр  % - Відсоток  ЛПЕ - лінійна передача енергії
 кг - кілограм оС - градус Цельсія  ln - логоріфм
 г - грам  мм. рт. ст. - Міліметр ртутного стовпа  см. дивись
 мг - міліграм  Бк - Беккерель  млн. - мільйон
 мкг - мікрограм  Гр - Грей  тис. - тисяча
 л - літр  Зв - Зиверт  с.- сторінка
 мл - мілілітр  Кі - Кюрі  
 м - рік  Р - рентген  
 ч.- годину  А - ампер  
 мін.- хвилина  Кл - кулон  
 с - секунда  Вт - ват  

Таблиця 2-П

Приставки для утворення десяткових кратних і часткових одиниць

 Назва приставки  позначення приставки  Коефіцієнт множення, відповідний приставці  приклади
 російське  міжнародне
 кратні  пета- П P  1015  пентакюрі
 тера Т T  1012  терабеккерелей
 гіга- Г G  109  гігакюрі
 мега- М M  106  мегагрей
 кило- к k  103  кілобеккерель
 гекто- г h  102  гектоватт
 дека-  да  da  101  декакюрі
 частинні  деци- д d  10-1  дециметр
 санти с c  10-2  сантиметр
 мілі м m  10-3  міліметр
 мікро-  мк ?  10-6  микроампер
 нано- н n  10-9  нанокюрі
 пико- п p  10-12  пікогрей
 Приклад утворення кратних і часткових від одиниць з складовим найменуванням: 1 кДж (кілоджоуль) / кг = 103 Дж / кг, 1мЗв (мілізіверт) = 10-3 Зв, 1мкЗв (мікрозіверта) = 10-6 Зв і т.д.

Таблиця 3-ПНуклон - протон або нейтрон. Протони і нейтрони можуть розглядатися як два різних зарядових стану нуклона. | універсальні постійні