Головна

Зміна орієнтації сторінки | Ой спосіб | створення колонтитулів | Створення різних колонтитулів | Попередній перегляд | Друк документа | Створення таблиці за допомогою інструменту Створити таблицю | виділення таблиці | Вставка таблиці за допомогою команди Вставити таблицю | Перетворення існуючого тексту в таблицю |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Сортування табличних даних

  1. I. Інтерпретація даних за шкалами термінальних цінностей
  2. II. Інтерпретація даних за шкалами життєвих сфер
  3. II. Умови і порядок обробки персональних даних у зв'язку з реалізацією службових або трудових відносин
  4. IV. Умови і порядок обробки персональних даних, необхідних у зв'язку з наданням державних послуг і виконанням державних функцій
  5. IX. Розгляд запитів суб'єктів персональних даних або їх представників
  6. V. Порядок обробки персональних даних в автоматизованих інформаційних системах
  7. V. Провести аналіз заданої функції за допомогою Excel - Дані-Аналіз даних-Аналіз Фур'є.

Для кращого сприйняття табличні дані можна сортувати. Крім того, за допомогою сортування можна розставити різні акценти в поданні вихідних даних (таблиця а). Наприклад, в таблиці b (Рис. 5.15) акцент зроблений на обліковому складі кафедр з розбивкою за посадами. В таблиці с акцент зроблений на посадовий структурі інституту з розбивкою по кафедрам.

 Кафедра  П. І. Б.  Посада
 АСУ  Іванов П. В.  Ст. Преп.
 АСУ  Петрова І. І.  доцент
 АСУ  Абрамов П. Л.  доцент
 АСУ  Кузин Р. А.  Проф.
 КІК  Катин А. Н.  доцент
 КІК  Морозов П. Н.  Проф.
 АСУ  Перцов В. А.  доцент
 КІК  Точкін С. Я.  Ст. Преп.
 КІК  Кругліков А. А.  доцент
 АСУ  Олексин В. Н.  доцент
 КІК  Меліхова О. Н.  Ст. Преп.
 КІК  Малахов О. Є.  доцент
 КІК  Крилов А. Г.  Проф.
 КІК  Співаків Р. Г.  Ст. Преп.
 АСУ  Чернов М. П.  доцент
 Кафедра  П. І. Б.  Посада
 АСУ  Абрамов П. Л.  доцент
 АСУ  Олексин В. Н.  доцент
 АСУ  Перцов В. А.  доцент
 АСУ  Петрова І. І.  доцент
 АСУ  Чернов М. П.  доцент
 АСУ  Кузин Р. А.  Проф.
 АСУ  Іванов П. В.  Ст. Преп.
 КІК  Катин А. Н.  доцент
 КІК  Кругліков А. А.  доцент
 КІК  Малахов О. Є.  доцент
 КІК  Крилов А. Г.  Проф.
 КІК  Морозов П. Н.  Проф.
 КІК  Меліхова О. Н.  Ст. Преп.
 КІК  Співаків Р. Г.  Ст. Преп.
 КІК  Точкін С. Я.  Ст. Преп.
 Кафедра  П. І. Б.  Посада
 АСУ  Абрамов П. Л.  доцент
 АСУ  Олексин В. Н.  доцент
 АСУ  Перцов В. А.  доцент
 АСУ  Петрова І. І.  доцент
 АСУ  Чернов М. П.  доцент
 КІК  Катин А. Н.  доцент
 КІК  Кругліков А. А.  доцент
 КІК  Малахов О. Є.  доцент
 АСУ  Кузин Р. А.  Проф.
 КІК  Крилов А. Г.  Проф.
 КІК  Морозов П. Н.  Проф.
 АСУ  Іванов П. В.  Ст. Преп.
 КІК  Меліхова О. Н.  Ст. Преп.
 КІК  Співаків Р. Г.  Ст. Преп.
 КІК  Точкін С. Я.  Ст. Преп.
a b c
 Мал. 5.15. Одна і та ж таблиця (а), Отсортированная різними способами

У документі Абзаци.doc на новій сторінці надрукуйте заголовок Сортування таблиць. Далі побудуйте таблицю «Обліковий склад інституту», представлену на Рис. 5.15-а. Зробіть її ширше, замість Проф. надрукуйте Професор.

Для сортування табличних даних виконайте наступні операції:

1. Встановіть курсор введення в будь-яке місце таблиці. Якщо необхідно впорядкувати частину таблиці, то її необхідно перш виділити.

2. Виконайте команду Таблиця / Сортування. Зверніть увагу: Word виділив всю таблицю, «повідомляючи» таким чином, що буде відсортована вся таблиця.

3. У діалоговому вікні Сортування включіть кнопку з рядком заголовка (Це означає, що дана таблиця містить заголовок, який розташовується в першому рядку, і він не входить в область сортування), і за допомогою назв стовпців [30] (які і формуються з осередків цього заголовка) задайте послідовність сортування (Рис. 5.16) . Якщо включити кнопку без рядка заголовка, То перший рядок виділеного фрагмента буде розглядатися як звичайний текст і буде відсортована.

Мал. 5.16. Діалогове вікно Сортування

4. Клацніть по кнопці ОК.

Сортування по декількох полях називається багаторівневої сортуванням. Просту сортування (сортування по одному полю) можна виконати, поряд з розглянутим алгоритмом, інструментами сортування з панелі інструментів Таблиці і кордони:  . У цьому випадку досить вказати сортований стовпець (курсором введення або виділивши необхідний фрагмент) і клацнути по одному з інструментів сортування (за зростанням або за спаданням).

завдання: Відсортуйте таблицю «Океани Землі» по на одну колонку по зростанню.

Скажімо кілька слів про те, в якому порядку Word здійснює сортування.

· Word може сортувати дані по буквах, по цифрам або за датою (якщо, відповідно, в поле тип (Рис. 5.16) встановлено Текст, Число або Дата).

· Word може сортувати у зростаючому порядку - від А до Я, від 0 до 9, від ранньої дати до більш пізньої - або в порядку спадання, т. Е навпаки.

· При сортуванні за алфавітом (текст) Word спочатку сортує знаки пунктуації та символи (наприклад, &,!), Потім цифри і, нарешті, літери. При сортуванні в цифровій формі (число) Word спочатку сортує символи, потім букви, потім знаки пунктуації та, нарешті, цифри.

завдання:

1) відсортуйте таблицю «Обліковий склад інституту» як показано на Рис. 5.16-с;

2) отсортируйте назви морів в інших таблицях.зміна таблиці | Автоформат таблиці