На головну
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ І ПРИЙОМУ-ЗДАЧІ РОБІТ

  1. a] сума, на яку вартість денного виробітку робочого перевищує денну заробітну плату.
  2. Середня квадратична похибка (СКП). Формули Гауса і Бесселя. Порядок матобработкі ряду равноточних вимірювань. Гранична абсолютна і відносна похибки.
  3. I. Завдання для самостійної роботи
  4. I. Завдання для самостійної роботи
  5. I. Основні рекомендації і вимоги до виконання контрольної роботи
  6. I. Особливості оплати праці та окремих категорій педагогічних працівників.
  7. I. Цілі і завдання курсової роботи.

3.1. Виконавець починає виконання робіт за Договором з дня проголошення Замовником технічного завдання.

3.2. По завершенню робіт Виконавець подає замовнику інформаційний звіт по маркетинговому дослідженню відповідно до п. 2.1. справжньої угоди. Замовник зобов'язується протягом 3-х днів з дня отримання інформаційного звіту розглянути, і при відсутності заперечень підписати і направити Виконавцю даний звіт або мотивувати відмову про прийом робіт.

3.3. У разі вмотивованої відмови Замовника від приймання виконаних робіт Замовник складає перелік необхідних доробок і призначає терміни їх виконання.

3.4. У разі дострокового виконання робіт Замовник має право достроково прийняти роботу.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором Виконавець та Замовник несуть відповідальність відповідно до законодавства Російської Федерації.

4.2. За невиконання Замовником своїх обов'язків Виконавець має право на розширення термінів захисту своєї роботи.

4.3. За прострочення надання звіту Виконавцем Замовнику, Замовник має право не допустити Виконавця до захисту своєї роботи і здачі заліку з дисципліни «Маркетинговий аналіз».ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН | АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН