Головна
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  1. B - право страховика вимагати визнання договору недійсним;
  2. I. Предметна область дискурсології
  3. IV. міжпредметні інтеграція
  4. IV. МІЖПРЕДМЕТНІЙ ЗВ'ЯЗОК.
  5. VIII.2.2) Умови дійсності договору (угоди).
  6. В якій части програми розкріваються завдання, мета навчання з Певного предмета?

звіт

по маркетинговим дослідженням

Тема дослідження: «Аналіз організації дозвілля в місті»

Розробник: студентка гр. АБ-81

Кучугешева Е. В.

Керівник: к. Е Н., доцент

Понкратова Т. А.

Кемерово, 2011


Зміст

1. Вступна частина

1.1. Договір на проведення маркетингового дослідження

1.2. меморандум

1.3. анотація

2. Основна частина

2.1. Вступ

2.2. Анкета

2.3. Характеристика методології дослідження

2.4. Обговорення отриманих результатів

2.5. констатація обмежень

2.6. висновки та рекомендації

2.7. Нова анкета

2.8. Аналіз нової анкети

3. Заключна частина

3.1. табуляграмах


ВСТУПНА ЧАСТИНА

Договір на проведення маркетингового дослідження

ДОГОВІР № 005

На проведення маркетингового дослідження

 м Кемерово  «18» жовтня 2011 р

Керівник звіту по маркетинговому дослідженню, кандидат економічних наук, доцент кафедри «Загальної та прикладної економіки» ГБОУ ВПО «Кемеровський технологічний інститут харчової промисловості» в особі Понкратова Тамари Олексіївни, іменоване в подальшому «Замовник», з одного боку, і студентка четвертого курсу факультету багаторівневої підготовки групи АБ-81 ГБОУ ВПО «Кемеровський технологічний інститут харчової промисловості» в особі Кучугешевой Олени, іменоване в подальшому «Виконавець», з іншого боку, уклали цей Договір про наступне:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов'язується виконати і здати Замовнику, а останній зобов'язується прийняти результати маркетингового дослідження на тему «Аналіз організації дозвілля в місті».

1.2. Метою маркетингового дослідження є визначення основних критеріїв оцінки даних громадських закладів і розробка можливих рекомендацій для працівників даних закладів, з метою поліпшення якості обслуговування і тим самим залучення більше відвідувачів.

1.3. Результати проведеної роботи надаються Виконавцем Замовнику у вигляді оформленого відповідним чином звіту.

1.4. Результатом роботи Виконавця є отримання певних навичок в логічному побудові своїх думок.Потреба підприємства в залученні інвестицій | ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН