На головну

Вступ | Трупи тварин розкривають в спеціальних приміщеннях: прозекторіях, секційних залах або на скотомогильники. | Виконання і оформлення курсової роботи | Новосибірський державний аграрний університет | II. анамнез | IV. зовнішній огляд | грудна порожнина | Черевна порожнина |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

IX. Аналіз діагностованого випадку хвороби

  1. B) Аналіз і результати
  2. F. Критичний дискурс-аналіз
  3. I етап Аналіз ринку
  4. I. Аналіз досягнутих результатів та існуючих проблем
  5. I. СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ: ВИХІДНІ ПОНЯТТЯ
  6. II. Аналіз за такими чинниками трудового характеру.
  7. II. «Вогник» - аналіз дня.

(Розкривається сутність того захворювання або синдрому, що є основною причиною летального результату, за наступною схемою: визначення, етіологія, патогенез, патоморфологія, діагностика, диференційний діагноз, відмінності, яких зустріли на секції, висновки та рекомендації господарству (власнику)

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 Курсову роботу виконав

бланк

напрямку патологічного матеріалу

для лабораторного дослідження

 Місце кутового В районну (обласну)

штампа ветеринарну лабораторію

 Адреса

 
 


направляється для

 (Бактеріологічного, гістологічного і т. Д.)

дослідження


з метою виявлення

 (Якого захворювання, отруєння ніж)

патологічний матеріал від

 (Вид, стать, масть, вік, кличка або інв. № тваринного)

 належить

(Відомості про власника)

 патологічний матеріал

   
 
 
 


(Перерахувати, що направляється)

підданий

 (Фіксація, консервація, ніж)

і упакований

 (Вказати рід упаковки)

Тварина захворіла Клінічна картина

         
     
 
 
 
 


(Коротко описати)

Тварина впала При патолого-анатомічному

 (Дата відмінка)

розтин виявлено

     
   
 
 
 
 


(Детально описати всі зміни в вигляді патолого-анатомічних діагнозів)

епізоотичні дані

     
   
 
 


 передбачуваний діагноз

 
 


 Посада підпис

 Зворотня адреса


 Дата

Контрольні питання, винесені для захисту курсової роботи

1. Мета розтину трупів тварин

2. Види розтину

3. Значення посмертної патолого-анатомічної діагностики

4. Етапи діагностичного процесу

5. Додаткові діагностичні дослідження

6. Організація місця розтину

7. Санітарно-технічні вимоги при проведенні розтину

8. Знешкодження місця розтину

9. Особиста профілактика при роботі з трупами

10. Охорона навколишнього середовища

11. Методи, техніка розтину

12. Методи розтину трупів різних видів тварин

13. Порядок дослідження трупа

14. Техніка проведення розтину екзотичних тварин

15. Правила особистої безпеки при роботі з інфікованим трупним матеріалом

16. Методи і технології виготовлення макропрепаратів

17. Методи і технології виготовлення каррозійних препаратів

18. Технічні прийоми розкриття черевної, грудної і черепної порожнин

19. Способи вилучення систем органів

20. Документація розтину

21. Протокол діагностичного та акт судово-ветеринарного розтину

22. Вимоги, що пред'являються до оформлення протоколів розтинів

23. Узагальнення результатів клініко-анатомічного епікризу

24. Патолого-анатомічний діагноз

25. Відбір патологічного матеріалу і підготовка його для фіксації.

Укладачі: Зайцев Юрій Миколайович

Савченко Ольга Леонідівна

Казанцева Тетяна Георгіївна

Методичні вказівки та робочий зошит

по виконанню курсової роботи

дисципліна Патологічна анатомія

і секційний курс розтину

редактор

Комп'ютерна верстка Т. р Казанцева

Підписано до друку «___» ___________ 20 р

Формат Обсяг. Уч.-вид. л., ум. Печі. л.

Тираж 100 прим. Вид. № Замовлення №

______________________________________________________

 Черепна порожнина і спинно-мозкової канал | Вступ.