Головна

Вступ | Інвестиційна стратегія, як елемент загальної стратегії підприємства | Потреба підприємства в залученні інвестицій |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Етапи розробки інвестиційної стратегії підприємства

  1. C) переважно в періоди спаду, так як конкурентний тиск залишає фірмам в якості стратегії оптимізацію в жорстких обмежень.
  2. HONDA: МОДЕЛЬ СТРАТЕГІЇ
  3. II. Принципи та етапи впровадження процесного підходу до управління організацією
  4. II. Мета, завдання і основа Стратегії
  5. II.1. Особливості проходження переддипломної практики на підприємствах різних галузей і форм власності
  6. III. Асортиментні стратегії ціноутворення.
  7. III. Формування цінової стратегії

Процес розробки інвестиційної стратегії підприємства складається з наступних етапів:

- Визначення загального періоду формування інвестиційної

стратегії;

- Формування стратегічних цілей інвестиційної діяльності;

- Обґрунтування стратегічних напрямків і форм інвестиційної діяльності;

- Визначення стратегічних напрямків формування інвестиційних ресурсів;

- Формування інвестиційної політики за основними напрямами інвестиційної діяльності;

- Оцінка результативності розробленої інвестиційної стратегії.

Період формування інвестиційної стратегії залежить:

- Від тривалості періоду, прийнятого для формування загальної стратегії розвитку підприємства - інвестиційна стратегія підприємства не може виходити за межі цього періоду;

- Можливостей прогнозування стану розвитку економіки та інвестиційного ринку - інвестиційна стратегія найбільших компаній Заходу розробляється на 10-15 років; в умовах нестабільності економічної і політичної ситуації в Росії цей період не може перевищувати в середньому 3-5 років;

- Галузевої приналежності підприємства - у сфері роздрібної торгівлі, послуг, виробництва споживчих товарів період формування інвестиційної стратегії коротше (на Заході 3-5 років); в сфері виробництва засобів виробництва, в видобувних галузях - довше (5-10 років); найтриваліший період характерний для інституціональних інвесторів (понад 10 років);

- Розмірів підприємства. Чим більше підприємство, тим на більш тривалий термін розробляється інвестиційна стратегія.

Формування стратегічних цілей, аналіз стратегічних альтернатив, вибір стратегічних напрямків і форм інвестиційної діяльності, а також визначення стратегічних напрямків формування інвестиційних ресурсів є найважливішими етапами розробки інвестиційної стратегії підприємства. Їх сутність і зміст будуть розглянуті докладно в наступних розділах. Інвестиційна політика представляє собою форму реалізації інвестиційної стратегії підприємства в розрізі найбільш важливих напрямків інвестиційної діяльності на окремих етапах її здійснення. На відміну від інвестиційної стратегії інвестиційна політика формується лише по конкретним напрямкам діяльності, які вимагають забезпечення найбільш ефективного управління для досягнення головної стратегічної мети.

В рамках інвестиційної стратегії підприємства розробляється політика:

- Управління реальними інвестиціями;

- Управління фінансовими інвестиціями;

- Формування інвестиційних ресурсів;

- Управління інвестиційними ризиками.


2. Оцінка (аналіз) фінансового стану ВАТ «Племзавод« Чикский »Принципи інвестиційної стратегії підприємства | Характеристика ВАТ «Племзавод« Чикский »і показники його фінансового стану