загрузка...
загрузка...
На головну

ВСТУП | Особливості гарматної діяльності людини і її відмінність від діяльності тварин | Основні наслідки, викликані формуванням системи знарядь | Свідоцтва археологічних розкопок | ПРОЦЕС ВИРОБНИЦТВА ЯК ВИРОБНИЦТВО СОЦІАЛЬНОГО ОРГАНІЗМУ | інститут управління | Речових ОТОЧЕННЯ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА | Сутність вироблених людиною речей | Мода як агент соціалізації | Вплив моди на розвиток суспільства |

Речове оточення як засіб формування здатності до творчості

  1. II. Соціально-економічна ситуація Карелії і оцінка конкурентоспроможності республіки
  2. III. Головна причина передчасної старості, випадання і посивіння волосся: засіб збереження молодості і краси
  3. IV. Наукові картини світу. Етапи розвитку та формування наукових картин світу. Природничо-наукова картина світу
  4. MICROSOFT POWER POINT ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЙ.
  5. PR як засіб маркетингових комунікацій
  6. V. Корисність товару як фактор формування ціни.
  7. VII речових прав

Ні формальна ціна, ні навіть фактична вартість речі не говорять про її дійсних можливостях.

Справді: вартість парадного кріноліну перевищує номінальну вартість сучасного буденного сукні, але тільки пошитий за сьогоднішній моді одяг здатна ввести споживача в світ сучасної естетики. Вартість збирається з цінних порід дерева карети куди вище вартості рядового велосипеда, але перша в принципі не здатна ввести людину в світ сучасної технічної культури. Вартість старовинних інкунабул непорівнянна з вартістю дешевого «покетбука», але тільки останній відкриває дійсно масовий доступ до тих духовних одкровень, які формували і продовжують формувати нашу цивілізацію.

Але якщо сказане притаманне будь-якому штучно виробленому предмету, воно повинно бути властиво і всьому складу споживчих вартостей, що забезпечують відтворювальні процеси в суспільстві. Тому, підсумовуючи, можна зробити висновок, що нещільність і насиченість речового оточення людини визначає умови формування і розвитку його особистості. Чисто кількісні параметри всього доступного йому в сфері споживання відіграють вирішальну роль тільки до певних меж, нижче яких ставиться під загрозу вже чисто фізіологічне виживання, але з подоланням критичного діапазону вступають в дію зовсім інші чинники суспільного життя.

У формуванні людини головним є соціально-культурне та духовно-моральний вимір; а значить, саме їм повинен підкоритися і весь речовий світ, який утворює собою як повну сферу, так і всю інфраструктуру індивідуального споживання і суспільного споживання в цілому. Тільки в цьому випадку може бути задоволена потреба і індивіда, і всього соціуму в гармонізації свого власного розвитку.

Маркс про відтворення людини:

«... Розмір так званих необхідних потреб, так само як і способи їх задоволення, самі є продуктом історії і залежать великою мірою від культурного рівня країни, між іншим в значній мірі і від того, за яких умов, а отже, з якими звичками і життєвими домаганнями сформувався клас вільних робочих. Отже, на противагу іншим товарам визначення вартості робочої сили включає в себе історичний і моральний елемент». [268]

Таким чином, вплив речового оточення позначається на цілісному розвитку всієї природи людини.

Вдивімося пильніше. У кожній області людської діяльності, як мінімум, якась частина професійно зайнятих в ній виконавців повинна бути в змозі породжувати і втілювати в матеріалі принципово нові ідеї, які здатні випереджати склалися тут стандарти або стереотипи.

У свою чергу, вдосконалення кожного сегмента суспільного життя не в останню чергу визначається формуванням особливого шару професіоналів, сприйнятливих до всього нового і прогресивного і відчувають потребу в постійних інноваціях.

Якщо говорити не про окремо взятих індивідів, але про великі статистичних масивах, то переважно саме цей шар ототожнюється з кваліфікаційної елітою, що складається в кожному професійному цеху. При цьому було б помилкою бачити в сукупному суб'єкті інновацій виключно працівників розумової праці, все це справедливо в застосуванні до всіх без винятку видів трудової діяльності взагалі, а значить, і безпосередньо до фізичної праці. Тому і в чисто матеріальному виробництві всіх цінностей розвиток кожного його сегмента забезпечується не тільки працею інженерного корпусу, а й творчістю (щонайменше) кваліфікаційної еліти робочих кадрів.

Тим часом здатність людини до самостійного пошуку або, як мінімум, до адекватного сприйняття нестандартних рішень, поступово формують новий образ сучасної йому культури, починає виховуватися в ньому аж ніяк не з входженням в той чи інший професійний цех, але з найперших днів після його появи на світло. А це значить, що далеко не останню роль в його розвитку відіграє спілкування з тим речовим світом, який дістається йому вже при народженні. Саме це речове оточення забезпечує дійсне входження і у вже сформовану систему суспільних відносин (включаючи всі основні виміри духовної і матеріальної культури), і в світ випереджальних сьогоднішній день культурних (технічних і гуманітарних) цінностей. Все те, що потім проявиться в його суто професійній практиці, сягає своїм корінням саме в це починається з найперших днів його існування в нашому світі спілкування.

Важко сказати, як саме з'являються творчо обдаровані люди. Але в теорії розвитку суспільства неприпустимо оперувати виміром окремо взятого індивіда, словом, замикатися в рамках так званої соціальної «робінзонади». Жоден суспільний закон не можна застосовувати до кожної людини, практично всі вони носять лише статистичний характер. Якщо ж брати до уваги великі статистичні масиви, то можна стверджувати, що включення якихось таємничих механізмів формування схильних до інноваційної діяльності людей відбувається завдяки постійному появи в кожному секторі виробництва престижної групи товарів, які втілюють собою авангардні тенденції в розвитку багатьох сфер суспільного життя.

Престижні речі втілюють в собі істотно більшу частку якісно більш високих видів праці. У споживчому побуті це проявляється в зримою формі найпередовіших матеріалів і технологій, в розвинутої функціональності, ергономіці, нарешті, естетиці споживчої вартості.

Багато в чому саме існування таких престижних товарних груп, які випереджають сформовані стандарти сьогоднішнього дня, сприяє формуванню у статистичних контингентів і здатності до сприйняття нового, і об'єктивної потреби в ньому.Вплив моди на розвиток гендерних цінностей | Соціальні функції речі
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати