Головна

Визначення фізико-хімічних властивостей води | Тема 2. Способи очищення, знезараження і поліпшення якості питної води | Гігієнічна оцінка методів поліпшення якості води | реагентні методи | Спеціальні методи поліпшення якості питної води. | Лабораторна робота | Знезараження води хлоруванням | Знезараження питної води | Санітарна очистка населених місць | Навчальний матеріал для виконання завдання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Паразитологічні, -ентомологіческім показниками

  1. Аналіз ситуації та позиціонування галузі за основними показниками соціально-економічного розвитку
  2. Г) Кожен бізнес-процес характеризується ключовими показниками, що описують його виконання, результат або вплив на результат діяльності організації в цілому.
  3. Значно більше табличного 9,49, то підтверджується наявність суттєвої залежності між розглянуто-ними показниками.
  4. До основних показників прохідності автомобіля відносять геометричні та опорно-тягові.
  5. До основних показників СНС на стадії виробництва для економіки в цілому, тобто на макрорівні, відноситься валовий внутрішній продукт.
  6. Оцінка якості масла за мікробіологічними показниками норми
  7. Оціночними показниками санітарного стану грунту
 Категорія забруднення грунтів  індекс БГКП  індекс ентерококів  Патогенні бактерії, в т.ч. сальмонели  Яйця геогельмінтов, екз. / Кг  Личинки (Л) і лялечки (К) синантропних мух в грунті площею 20 х 20 см
 Чистий  1 - 10  1 - 10
 помірно небезпечна  10 - 100  10 - 100  До 10  Л - до 10К - відступ.
 небезпечна  100 - 1000  100 - 1000  10 - 100  Л - до 100К - до 10
 надзвичайно небезпечна  1000 і вище  1000 і вище  > 100  Л> 100К> 10

Примітка: Індекс - число мікробних тіл в 1 ґрунту. Титр - вага грунту (мг, г), де виявлено 1 мікробне тіло.

Профілактика органічного забруднення грунтів: оснащення НМ громадськими туалетами, сміттєзбірники і урнами і їх своєчасне очищення і дезинфекція, покриття доріг і пішохідних зон асфальтом або бетонним покриттям і їх прибирання, санітарний контроль стану ґрунтів (в першу чергу в зонах підвищеного ризику). Санація грунтів в умовах НМ включає заходи: дезінфекцію грунту в разі її забруднення, оранку для забезпечення доступу кисню і озеленення.

Основним критерієм гігієнічної оцінки забруднення грунтів хімічними речовинами є ГДК (ГН 2.1.7.2041-06) або залишкові допустимі кількості ОДК (ГН 2.1.7.2042-06) хімічних речовин в грунті, що встановлюється для кожного показника шкідливості. Показники шкідливості грунту: транслокаційний (здатність переходу речовини в сільськогосподарські культури), водно-міграційний (- воду), повітряно-міграційний (- атмосферне повітря), загальносанітарна (вплив на самоочищення грунту).

Таблиця 42. Показники небезпеки хімічної речовини в грунті

показники небезпеки Величини показників для класів небезпеки
1 2 3
Токсичність, LD50, мг / кг <200 200-1000 > 1000
Персистентность в грунті, міс. > 12 6-12 <6
ГДК в грунті, мг / кг <0,2 0,2-0,5 > 0,5
міграція є Є, але слабка немає
Персистентность в рослинах, міс. 3 і більше 1-3 менше 1
Вплив на харчову цінність сільгосппродукції сильне помірне немає
 Примітка: Персистентность - тривалість збереження біологічної активності забруднюючої речовини, що характеризує ступінь його стійкості до процесу розкладання.

Таблиця 43. Категорії забруднення грунту хімічними речовинами

 Категорія забруднення грунту  СЧ Zс  Зміст в грунті в інтервалі, мг / кг
 I клас небезпеки  II клас небезпеки  III клас небезпеки
 Орг. соед.  Неорг. соед.  Орг. соед.  Неорг. соед.  Орг. соед.  Неорг. соед.
 Чистий  ? 0,98 -  Фондом ГДК  Фондом ГДК  Фондом ГДК  Фондом ГДК  Фондом ГДК  Фондом ГДК
 допустима  ? 0,98  <16  1-2 ГДК  2 фону - ГДК  1-2 ГДК  2 фону - ГДК  1-2 ГДК  2 фону - ГДК
 помірно небезпечна  0,85-0,98  16-32          2-5 ГДК  ГДК - Кmax
 небезпечна  0,7-0,85  32-128  2-5 ГДК  ГДК- Кmax  2-5 ГДК  ГДК - Кmax  > 5 ГДК  > Кmax
 надзвичайно небезпечна  <0,7  > 128  > 5 ГДК  > Кmax  > 5 ГДК  > Кmax    

Небезпека забрудненої хімічними речовинами грунтуоцінюється по кожній речовині окремо і визначається величиною перевищення коефіцієнта небезпеки Доi = Сi / ГДКi (Зi - Концентрація забруднюючої речовини i) одиниці; високим класом небезпеки речовини; низькою буферною здатністю грунту (низький вміст гумусу, низька рН і легкий механічний склад грунту). Клас небезпеки хімічних речовин встановлюється по ? трьома показниками (табл. 42).

Небезпека грунту при забрудненні неорганічним речовиною визначається класом небезпеки речовини, значенням ГДК і максимального значення допустимого рівня Кmax по 1 з 4-х показників шкідливості; органічним - ГДК і класом небезпеки речовини (табл. 43).

при багатокомпонентному забрудненні оцінку ступеня небезпеки грунту дають по найбільш токсичної елементу. при забрудненні комплексом металів оцінку дають за сумарним показником забруднення Zc, рівному сумі коефіцієнтів концентрації для кожного металу Кci: Кci = Сi/ CФi , Де Сi - Концентрація i-го компонента, CФi - Його регіональне фонове зміст в грунті; Zc = С1/ CФ1 + З2/ CФ2 + ... + Сn/ CФn , Де n - кількість аналізованих компонентів (табл. 44). Фонове зміст - вміст хімічних речовин в грунтах, що не піддаються техногенному впливу або зазнають його в мінімальному обсязі.

Зі збільшенням хімічної навантаження може зростати епідемічна небезпека грунту і захворюваність населення.

Таблиця 44. Вплив комплексного забруднення грунтів на здоров'я населення

 Категорія забруднення грунтів  Zc  Зміни показників здоров'я населення в осередках забруднення
 допустима  <16  Найнижчий рівень захворюваності дітей і мінімальна частота народження функціональних відхилень
 помірно небезпечна  16-32  Збільшення загальної захворюваності
 небезпечна  32-128  Збільшення загальної захворюваності, числа часто хворіючих дітей, дітей з хронічними захворюваннями, порушеннями функціонального стану серцево-судинної системи
 надзвичайно небезпечна  > 128  Збільшення захворюваності дитячого населення, порушення репродуктивної функції жінок (збільшення токсикозу вагітності, числа передчасних пологів, мертвонароджуваності, гіпотрофія новонароджених)

 Оцінка санітарного стану грунту | Санітарна очистка населених місць