На головну

Стаття 245. Прийняття до виконання (акцепт) платіжного доручення банком-одержувачем | Стаття 249. Зміна та відкликання платіжного доручення | Стаття 250. Списання коштів, зарахованих на рахунок в результаті технічної помилки | Стаття 257. Безвідкличний акредитив. підтверджений акредитив | Стаття 260. Відносини між наказодавцем і банком-емітентом | Стаття 261. Відносини між банком-емітентом (підтверджуючим банком) і бенефіціаром | Стаття 267. Поняття та види інкасо | Стаття 269. Обов'язки представляє банку | Стаття 276. Валютно-обмінні операції | ГЛАВА 26БАНКОВСКОЕ ЗБЕРІГАННЯ. ТИМЧАСОВЕ КОРИСТУВАННЯ банківський сейф |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Стаття 287. Інкасація та перевезення готівкових коштів, платіжних інструкцій, дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та інших цінностей

  1. Синтез І ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ НАНОЧАСТИНОК МЕТАЛІВ
  2. Fixed assets turnover - Коефіцієнт оборотності основних засобів, раз
  3. I. Інтерпретація даних за шкалами термінальних цінностей
  4. I. Основи теорії корозії металів.
  5. А) виділення металів з нафтової золи.
  6. А) перевезення;

Під інкасацією готівки, платіжних інструкцій, дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та інших цінностей розуміються здійснювані на підставі договору службами інкасації банків і небанківських кредитно-фінансових організацій збір таких цінностей з кас юридичних осіб та індивідуальних підприємців і здача їх в каси банків та небанківських кредитно -Фінансова організацій.

Під перевезенням готівкових коштів, платіжних інструкцій, дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та інших цінностей розуміються перевезення таких цінностей між банками і небанківськими кредитно-фінансовими організаціями, їх відокремленими та структурними підрозділами, а також доставка таких цінностей клієнтам банків і небанківських кредитно-фінансових організацій.

Банки і небанківські кредитно-фінансові організації, які здійснюють інкасацію та (або) перевезення готівкових коштів, платіжних інструкцій, дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та інших цінностей, мають право:

набувати у порядку, встановленому нормативно-правовими актами Президента Республіки Білорусь та іншими законодавчими актами Республіки Білорусь, цивільна й службова зброя і боєприпаси до неї для використання відповідно працівниками їх служб інкасації та працівниками, в обов'язки яких входить здійснення перевезення готівкових коштів, платіжних інструкцій, дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та інших цінностей (далі - працівники служби інкасації);

отримувати в порядку, визначеному Президентом Республіки Білорусь, в оренду окремі типи і моделі бойової зброї та бойових припасів до неї для виконання працівниками служби інкасації покладених на них обов'язків.

Видача зброї і боєприпасів працівникам служби інкасації проводиться за рішенням керівників банків і небанківських кредитно-фінансових організацій після проходження зазначеними працівниками відповідної підготовки і при відсутності підстав, що перешкоджають отриманню ними дозволу на придбання цивільної зброї.

Працівники служби інкасації забезпечуються форменим одягом, взуттям, спорядженням до зброї та індивідуальними засобами захисту в порядку, встановленому законодавством Республіки Білорусь.Стаття 284. Відкрите банківське зберігання | Стаття 288. Умови і межі застосування фізичної сили, застосування і використання зброї