Головна

Тема 3. Принципи радіаційного захисту населення | Навчальний матеріал для виконання завдання | Обмеження природного опромінення населення | Знешкодження радіоактивних відходів | Рентгенологічних обстеженнях, мЗв | Завдання №2 (захист пацієнта при медичному опроміненні). | Якості питної води | Навчальний матеріал для виконання завдання | Санітарно-гігієнічні вимоги до | Санітарно-гігієнічна оцінка якості питної води і |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Тема 2. Способи очищення, знезараження і поліпшення якості питної води

  1. II. Структура управління служби технічного контролю якості.
  2. IV- V категорія якості
  3. IV. 6. Доцільність сигналізування наявності високого рівня якості товару
  4. IV.3. Вплив інформованості споживачів на вибір рівня якості продукції монополістом
  5. IV.8. Вплив ставлення споживачів до підприємницького сектору на рівень якості товару
  6. VI. Показники якості.
  7. VII.2.2) Способи набуття права власності.

Мета заняття: Вивчення сучасних методів очистки і знезараження питної води, освоєння методик їх проведення.

Питання теорії:способи очищення води: освітлення і знебарвлення механічними, фізичними (відстоювання, фільтрація) і хімічними (коагуляція) способами; пристрій горизонтального і вертикального відстійників, повільного фільтра, швидкого фільтра і його різновидів (двошарового, двостороннього); схеми споруд з очищення води в міській та сільській місцевості; способи знезараження води: фізичні (безреагентниє); хімічні (реагентні) і їх гігієнічна оцінка; хлорування води; поняття про хлорпотреби, хлорпоглощаемості і залишковому хлорі; способи хлорування води: хлорування нормальними; допереломнимі і послепереломнимі дозами хлору; з преаммонізаціей; перехлорування; подвійне хлорування; спеціальні методи поліпшення якості питної води.

Студент повинен:

знати: основні методи очищення, знезараження і спеціальні методи поліпшення якості питної води;

вміти: користуватися методиками обробки та знезараження води, оцінювати доцільність та ефективність методів щодо поліпшення якості води.

Навчальний матеріал для виконання завданняВизначення фізико-хімічних властивостей води | Гігієнічна оцінка методів поліпшення якості води