Головна

Поняття про дози опромінення | Вагові коефіцієнти) іонізуючих випромінювань | Фонового (природного) опромінення населення | Принципи та методи дозиметрії | Приклад гігієнічної оцінки отриманої дози опромінення | Тема 3. Принципи радіаційного захисту населення | Навчальний матеріал для виконання завдання | Обмеження природного опромінення населення | Знешкодження радіоактивних відходів | Рентгенологічних обстеженнях, мЗв |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Якості питної води

  1. II. Структура управління служби технічного контролю якості.
  2. IV- V категорія якості
  3. IV. 6. Доцільність сигналізування наявності високого рівня якості товару
  4. IV.3. Вплив інформованості споживачів на вибір рівня якості продукції монополістом
  5. IV.8. Вплив ставлення споживачів до підприємницького сектору на рівень якості товару
  6. VI. Показники якості.
  7. Аналіз якості активів

Мета заняття: вивчення критеріїв оцінки якості питної води при централізованому і нецентралізованому водопостачанні. Освоєння методик органолептичного та фізико-хімічного визначення властивостей води, принципів і методів їх гігієнічної оцінки. Вивчення правил вибору джерел господарсько-питного водопостачання і класифікації систем водопостачання.

Питання теорії:гігієнічне значення води і роль водного фактору в захворюваності населення; джерела водопостачання і їх санітарно-гігієнічна характеристика; санітарно-гігієнічні вимоги до якості води при централізованих і нецентралізованих системах питного водопостачання; норми господарсько-питного водоспоживання; санітарно-гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації споруд централізованої і нецентралізованої систем питного водопостачання; охорона джерел водопостачання.

Студент повинен:

знати: Вплив якості води на здоров'я людини, гігієнічні принципи нормування якості питної води, правила вибору джерел водопостачання, класифікацію систем водопостачання, контроль якості питної води джерел, а також зони санітарної охорони.

вміти: самостійно проводити органолептическое і фізико-хімічне дослідження якості води і давати висновок про якість питної води та умов використання джерел водопостачання за результатами аналізів води і даними обстеження вододжерел.

 Завдання №2 (захист пацієнта при медичному опроміненні). | Навчальний матеріал для виконання завдання