Головна

Лабораторна робота | Приклад гігієнічної оцінки природного і штучного освітлення приміщення | Довкілля | Навчальний матеріал для виконання завдання | З газорозрядним лічильником | Приклад оцінки радіоактивного забруднення води і їжі | Поняття про дози опромінення | Вагові коефіцієнти) іонізуючих випромінювань | Фонового (природного) опромінення населення | Принципи та методи дозиметрії |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Тема 3. Принципи радіаційного захисту населення

  1. I. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА СИФИЛИСОМ
  2. II. Принципи та етапи впровадження процесного підходу до управління організацією
  3. II. Вимоги до оформлення. Порядок написання і захисту.
  4. III. Документи, необхідні для захисту практики
  5. III.3.1) Мета покарання і загальні принципи відповідальності.
  6. IV. Мета і принципи реалізації Стратегії
  7. V. Порядок захисту курсової роботи

Мета заняття:вивчення наукових основ і сучасних практичних заходів і правил захисту населення від зовнішнього і внутрішнього, природного і техногенного впливу іонізуючої радіації, освоєння способів розрахунку параметрів захисту при зовнішньому опроміненні.

питання теорії: Відкриті, закриті і змішані джерела іонізуючого випромінювання; принципи захисту від зовнішнього опромінення, засновані на закономірностях залежності рівня отриманої людиною дози гамма-або рентгенівського опромінення від властивостей джерела і супутніх умов; радиотоксичность, її залежність від органотропності, ефективного періоду і фізико-хімічних властивостей радіонуклідів; обмеження опромінення населення природними і техногенними джерелами; способи видалення і захоронення радіоактивних відходів; обмеження медичного опромінення населення.

Студент повинен:

знати: основні принципи захисту населення від іонізуючого опромінення природного і антропотехногенних походження, в т.ч. від джерел, що застосовуються в медичній практиці; принципи знезараження радіоактивних відходів;

вміти: розраховувати безпечні параметри захисту від зовнішнього опромінення; рекомендувати населенню найменш радіоактивні продукти харчування.Приклад гігієнічної оцінки отриманої дози опромінення | Навчальний матеріал для виконання завдання