Головна

Кліматичної зони північної півкулі | Лабораторна робота | Приклад гігієнічної оцінки природного і штучного освітлення приміщення | Довкілля | Навчальний матеріал для виконання завдання | З газорозрядним лічильником | Приклад оцінки радіоактивного забруднення води і їжі | Поняття про дози опромінення | Вагові коефіцієнти) іонізуючих випромінювань | Фонового (природного) опромінення населення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Приклад гігієнічної оцінки отриманої дози опромінення

  1. F12.8 Приклади символів
  2. F13.8 Приклади символів
  3. I. Приблизний перелік питань рубіжного контролю.
  4. I.2.1. 2. Модель оцінки впливу стимулювання
  5. II. Приблизний перелік питань до заліку (іспиту) по всьому курсу.
  6. II. Приблизний перелік питань до заліку (іспиту) по всьому курсу.
  7. III ГОСТРА ПРОМЕНЕВА ХВОРОБА ВІД ЗОВНІШНЬОГО рівномірний опромінення

Завдання №1. Доза, зафіксована дозиметром за добу, становить 5,8 мкЗв. Доза отримана протягом доби жителем мікрорайону, розташованого на відстані 400 м від АЕС (потужність невідома). Відомо, що даний житель перебував в день проведення дозиметрії 3 години на вулиці, а решту часу (21 год) будинку. Розрахуйте середні дози, отримані цією людиною на вулиці і будинки. Чи відповідає доза, отримана на вулиці середньої індивідуальної дози опромінення населення від АЕС? Чи впливає вона істотно на загальну середньорічну дозу, одержувану жителем даного мікрорайону? Які рекомендації можуть бути дані жителям зазначеного мікрорайону?

висновок: 1) Житель відноситься до населення категорії У, ПД для якого становить 1 мЗв / рік понад природного фону. Відомо, що доза опромінення від перебування в житловому приміщенні становить в середньому 1600 мкЗв / год = 4,38 мкЗв / добу. Доза, отримана жителем за 21 годину перебування в житловому приміщенні - близько 4,38: 24 • 21 = 3,8 мкЗв. 2) Доза, отримана зазначеним людиною на вулиці і пов'язана певною мірою з опроміненням від АЕС, становить 5,8 - 3,8 = 2 мкЗв за добу (з урахуванням перебування на вулиці не більше 3-х годин на добу), т. е. 2 ? 365 = 730 мкЗв / рік, що є допустимою, оскільки нижче ПД для осіб категорії В (1 мЗв / рік = 1000 мкЗв / год = 2,7 мкЗв / сут.). Населенню мікрорайону можна рекомендувати більше часу проводити поза приміщеннями, але не більше 4-х годин (4 години дадуть 2,7 мкЗв, тобто ПД на добу).

Завдання №2.Навесні в період сівби тракторист протягом 6 днів працював в поле, виробляючи обробку землі комплексним мінеральним добривом, а потім протягом 14 днів працював на комбайні, займаючись сівбою зернових і посадкою овочів на оброблених добривом полях. Наявний у нього індивідуальний дозиметр зафіксував загальну дозу опромінення за час роботи на рівні 800 мкЗв. Восени він працював в загальній складності 10 днів на тих же полях і отримав загальну дозу опромінення 200 мкЗв. Чи припустима отримана трактористом за рік доза для осіб категорії В?

Висновок. Доза опромінення, отримана трактористом за рік склала 800 + 200 = 1000 мкЗв = 1мЗв. Однак, в виміряну дозиметром дозу увійшов і природний радіаційний фон, який за 30 днів (тобто 1 місяць) роботи склав 900: 12 = 75 мкЗв, а на частку радіації від добрив доводиться не більше 1000 -75 = 925 мкЗв. При середній для осіб з населення дозі опромінення від добрив 0,13 мкЗв / год ця доза надзвичайно велика. Незважаючи на те, що загальна доза опромінення тракториста за рік не перевищує ПД, необхідно змінити режим і умови роботи тракториста, забезпечити його індивідуальними засобами захисту для попередження потрапляння аерозолю добрив всередину організму.
Принципи та методи дозиметрії | Тема 3. Принципи радіаційного захисту населення