Головна

Стаття 237. Відповідальність банку за невиконання або неналежне виконання платіжних інструкцій | Стаття 238. Випадки звільнення банку від відповідальності за невиконання або неналежне виконання платіжних інструкцій | Стаття 245. Прийняття до виконання (акцепт) платіжного доручення банком-одержувачем | Стаття 249. Зміна та відкликання платіжного доручення | Стаття 250. Списання коштів, зарахованих на рахунок в результаті технічної помилки | Стаття 257. Безвідкличний акредитив. підтверджений акредитив | Стаття 260. Відносини між наказодавцем і банком-емітентом | Стаття 261. Відносини між банком-емітентом (підтверджуючим банком) і бенефіціаром | Стаття 267. Поняття та види інкасо | Стаття 269. Обов'язки представляє банку |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

ГЛАВА 26БАНКОВСКОЕ ЗБЕРІГАННЯ. ТИМЧАСОВЕ КОРИСТУВАННЯ банківський сейф

  1. III. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МОЛОДІ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ
  2. Авторадіографія з використанням покритих шаром ядерної емульсії зліпків з контрольної поверхні деталей.
  3. Аналіз показників, що характеризують використання земельних ресурсів
  4. Аналіз прибутку з використанням міжнародних стандартів
  5. Аналіз стану МТП і його використання
  6. Б) Максимальне використання сенситивних періодів розвитку

Стаття 278. Договір банківського зберігання

За договором банківського зберігання одна сторона (зберігач) зобов'язується за винагороду зберігати передані їй другою стороною (поклажодавцем) документи і цінності і повернути їх поклажодавцеві у схоронності.

За договором банківського зберігання в якості зберігача можуть виступати банк або небанківська кредитно-фінансова організація.

Відносини з банківського зберігання регулюються цим Кодексом та цивільним законодавством.

Стаття 279. Предмети банківського зберігання

Хранитель може приймати від поклажодавця на збереження кошти, цінні папери, дорогоцінні метали, дорогоцінні й напівкоштовні камені і інші цінності, а також документи (далі - предмети банківського зберігання).

Стаття 280. Форма договору банківського зберігання

Договір банківського зберігання повинен бути укладений у письмовій формі. При цьому проста письмова форма договору банківського зберігання вважається дотриманою, якщо прийняття документів і цінностей на зберігання посвідчене зберігачем шляхом видачі поклажодавцю іменного збереженій документа. Пред'явлення такого документа є підставою для видачі поклажодавцю предметів банківського зберігання.Стаття 276. Валютно-обмінні операції | Стаття 284. Відкрите банківське зберігання