Головна

Гігієнічні вимоги до площі | Лабораторна робота | Тема 2. Гігієнічна оцінка мікроклімату приміщення | Гігієнічна характеристика і вимоги до клімату | Характеристика метеорологічних факторів атмосфери | Лабораторна робота | При різних температурах повітря в приміщенні | Приклад санітарно-гігієнічної оцінки мікроклімату приміщення | Гігієнічна характеристика атмосферного повітря | Житлових і громадських будівель |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Змісту пилу і деяких хімічних речовин

  1. I. Обгрунтування змісту
  2. II. Генетичний ряд неорганічних речовин.
  3. III. Генетичні зв'язку органічних речовин
  4. А. речовини, які пригнічують ЧУТЛИВІ
  5. А. ПОВІТРЯНІ В'ЯЖУЧІ ВЕЩЕСТВА
  6. А. Для речовин з встановленими значеннями ГДК

1. Визначення та оцінка запиленості повітря приміщення (Ситуаційна задача): вага фільтра до відбору проби, мг (А1) ..., Вага фільтру з пилом після відбору проби, мг (А2) ..., Розрахунок кількості пилу за формулою: ... Гігієнічна оцінка ступеня запиленості повітря на основі зіставлення результатів аналізів повітря з ГДК аерозолю в повітрі.

висновок: Проведений аналіз показав, що в повітрі приміщення міститься ... мг / м3 пилу, що нижче або перевищує величину ГДК пилу (максимально разової або середньодобової). Необхідно вказати заходи щодо зниження запиленості повітря приміщення (наприклад, проводити регулярне вологе прибирання приміщення та ін.).

2. Визначення концентрації діоксиду вуглецю в приміщенні за допомогою експрес-методу: обсяг повітря, знебарвлюючий 20 мл 0,005% розчину соди ..., кількість СО2 в повітрі приміщення (табл. 11) ... Гігієнічна оцінка ступеня забруднення повітря приміщення на основі зіставлення концентрації СО2 з ГДК СО2 в повітрі приміщень.

висновок (Зразок): Проведений аналіз показав, що в повітрі приміщення міститься ... ‰ СО2, Що значно нижче гранично допустимої концентрації (1 ‰) (або перевищує ГДК). В даному випадку треба вказати заходи щодо поліпшення складу повітря (наприклад, провітрити приміщення і ін.).


Тема 4. Гігієнічна оцінка мікробного забруднення

повітря приміщень

мета заняття: Вивчення методів визначення та оцінки бактеріальної забрудненості повітряного середовища приміщень.

Питання теорії:епідеміологічне значення повітряного середовища і джерела мікробного забруднення повітря приміщення; характеристика бактеріального складу атмосферного повітря і повітря приміщень; фактори, що сприяють зниженню мікробного забруднення повітря приміщень; методи дослідження та оцінки ступеня бактеріального забруднення повітря закритих приміщень.

Студент повинен:

знати: Методику проведення відбору проб повітря, їх аналізу, визначення ступеня бактеріального забруднення повітря приміщень; розрахунок необхідної потужності і кількості бактерицидних опромінювачів при знезараженні повітря і поверхонь лікарняних приміщень;

вміти: оцінити результати досліджень на відповідність гігієнічним нормативам; оцінити умови праці персоналу лікарні при впливі біологічних факторів за даними санітарно-гігієнічного обстеження і лабораторних досліджень; використовувати основні нормативні документи та інформаційні джерела довідкового характеру для організації контролю за рівнем мікробного забруднення в повітрі лікарняних приміщень і розробки профілактичних заходів щодо попередження та зниження рівня забруднення повітряного середовища.

 Поглиненого повітря, знебарвлюючий насичення розчин | Навчальний матеріал для виконання завдання